Fairtradové školy jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporována a zviditelňována myšlenka fair trade. Cílem kampaně je podporovat pěstitele v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky – jak podporou globálního vzdělávání, prodejů fairtradových výrobků, tak zvyšováním povědomí o situaci pěstitelů a dopadech systému Fairtrade na jejich životy.