SŠ Kostka

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Střední škola Kostka s. r. o., Vsetín je od 17. 4. 2019 držitelkou titulu Fairtradová škola. Deklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph. D. 29. ledna 2019. Jedná se o soukromou střední školou, která funguje od r. 1991. Filosofií školy je právo na svobodnou volbu každého jedince, škola podporuje žáky i zaměstnance školy ve svobodné volbě názorů i činů. Od školního roku 2018-2019 se začala konstituovat řídicí skupina k podpoře fair trade.

Součástí výuky všech oborů jsou témata rovných příležitostí, odpovědného obchodního partnerství, šetrného přístupu k lidem a přírodě, podpory celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu. Studenti se aktivně účastní mnoha akcí, popř. sami iniciují aktivity seznamující veřejnost s těmito tématy, sami o nich diskutují. 

Na Střední škole Kostka s.r.o. se studuje několik oborů a v rámci všech ŠVP jsou řádně zařazena a realizována témata globálního rozvojového vzdělávání. Také školní firma prosazuje a naplňuje myšlenky výchovy v duchu „udržitelného světa“. Například konkrétně témata Výchova k myšlení v globálních evropských souvislostech se realizuje v zeměpise (Evropa a svět, mezinárodní setkání), cizích jazycích (životní styl a vzdělávání v Evropě i ve světě) či dějepise (kořeny a zdroje Evropské i světové civilizace). Zde zařazují informace o globálním obchodě a globalizaci světa (Příběh věcí), ale na druhou stranu i o alternativách typu fair trade, o palmovém oleji, alternativních zdrojích energie, problematice globálního oteplování či úbytku vody atd. Témata multikulturní výchovy se realizují ve výše uvedených předmětech, ale i v předmětu občanská výchova, estetická výchova a základy přírodních věd (biologie). Ve škole pracují s konkrétními kampaněmi, např. Za férové banány, Poznej své boty, Za férovou čokoládu.

Na škole se podporuje i prodej fairtradových produtků. Na akcích školy pro veřejnost podporují prodej fairtradových výrobků, propagují je a prodávají. Ve školní sborovně a některých kabinetech se pije fairtradová káva. 

Škola stojí na území Faitradového města Vsetín a aktivně se do činnosti zapojuje. Spolupracuje také s LÍSKOU, z. s. a dalšími Fairtradovými školami na území města. Učitelka Jaroslava Ševčíková je členkou řídicí skupiny pro fair trade Města Vsetína. 

Mezi hlavní podpořené akce na podporu fair trade patří Vsetínský týden pro fair trade (ve spolupráci s Lískou), Férová snídaně (ve spolupráci s Lískou), organizace předvánoční kampaně za férovou čokoládu a kakao (s oslovením rodičů a seznámením celé školy s tématem fair trade), happening banánovník k pracovním podmínkám na plantážích nebo kampaň Stop palmovému oleji včetně práce s aplikací k rozpoznávání jeho přítomnosti v potravinách. Každý rok se také škola přidává do organizace Výstavy na stromech.

Ve školním roce 2019/20 proběhl tradiční knižní bazárek s fairtradovou kavárnou v prostorách Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně (Kniha a káva radost nám dává). Jde o pravidelnou akci jednou měsíčně, i v době prázdnin. K ochutnání je fairtradová káva a další produkty, veřejnost se doví o Fairtrade i o obchodech, kde se ve Vsetíně tyto výrobky prodávají. Škola se zapojuje do akcí Fairtradového města Vsetín a akcí LÍSKY z.s. (Férová snídaně, Na kafíčko se seniory, Dny pro Fairtrade v květnu atd.). Pořádá Výstavu na stromech v zámeckém parku, již si v tomto ročníku prohlédlo před 500 návštěvníků. Žáci jsou trvale zapojováni do lekcí a vzdělávacích modulů z dílny Na zemi apod. – témata globalizace, migrace i fair trade.

Fair trade je součástí ŠVP školy a všechny zavedené aktivity se opakují každý rok s novými třídami, a to i v pocovidové době.

Jaroslava Ševčíková
pedagožka
E-mail: jaroslavasevcikova@seznam.cz, sevcikova.jaroslava@kostka-skola.cz
Tel.: +420 732 234 692

Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín

www.kostka-skola.cz

150 54 SŠ Kostka 2023-02-20