Obchodní akademie Hradec Králové

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Obchodní akademie Hradec Králové se stala Fairtradovou školou 1. 4. 2022. Na škole funguje řídicí skupina, plánuje aktivity na podporu fair trade a globálního vzdělávání, v únoru 2022 společně plánovali aktivity a seznamovali se s Fairtrade na semináři na Sluňákově.   

„V rámci globálního vzdělávání se snažíme, aby žáci zažili, jak důležité je hledět na jednotlivé vybrané problémy z různých úhlů pohledu. Ve výuce se snažíme jít do hloubky. Žáci si díky tomu mohou například uvědomit, že spotřebou mnoha typů výrobků žijeme na dluh vůči životnímu prostředí nebo lidem. Zkoumáme, jak je dosaženo určité prodejní ceny, zamýšlíme se nad vlastní spotřebou,“ shrnuje pedagožka Michala Holoubková, která je mimo jiné i účastnicí 80h kurzu „Kritické myšlení a globální témata“ od NaZemi.  

Tématem fair trade se na škole studenti a učitelé aktivně zabývají již od roku 2018, kdy každoročně během týdne před Férovou snídaní probíhá napříč ročníky několik výukových hodin na téma fair trade (v občance, angličtině, biologii, ekologii, výtvarné výchově a ekonomice). Využívána je tandemová výuka i vzájemné návštěvy učitelů v hodinách. https://www.oahk.cz/l/ferova-snidane/

 V hodinách studenti tvoří např. výtvarné práce, jiní eseje, které na škole zveřejňují na nástěnkách. Do pravidelné výuky se také zařadila každoroční akce Výstava na stromech, informace z ní jsou využívány ve společenskovědních i přírodovědných předmětech. https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/pozvanka-hradecke-skoly-priblizi-s-vystavou-na-stromech-kavovou-krizi-20220930.html

Pravidlem je také to, že učitelé v kuchyňce několikrát ročně popíjejí fairtradovou kávu a seznamují se s fair trade a možnostmi, jak se tématy zabývat ve výuce (nabídka férových materiálů při kávě). Ředitelka školy využívá pro návštěvy fairtradový čaj. Férové výrobky jsou dostupné v místním bufetu.

Ve školním roce 2022/23 již také dvakrát proběhla akce, která přizvala k tématu Fairtrade veřejnost. Při Dni otevřených dveří jsme vytvořili tzv. „pohodovou a osvětovou místnost“, jejímž nosným tématem byl právě Fairtrade. Zde si mohli zájemci o studium zpříjemnit prohlídku školy popíjením férové kávy, mlsáním faitradových dobrot, prohlédnutím umělecké výstavy malované férovou kávou a také seznámením se s tématem Fair trade. Výtěžek z této akce podpořil charitativní činnost Adopci na dálku a též na podporu lidí zasažených zemětřesením v Turecku.

Tématu Fairtrade i fair trade se pravidelně věnujeme v sérii workshopů v obchodě Bez Obalu HK. Tyto workshopy už si pátým rokem drží ve výuce své místo. Kombinují široce mezipředmětový vztah mezi přírodními i společenskými obory (zejm. ekologií a ekonomikou). Jejich tématem je zejména udržitelnost ve spotřebě výrobků, a to nejen proto, že jsme obchodní školou, ale i proto, že právě dopad spotřebitelského (i producentského) chování je právě environmentální i sociální.

Vymysleli jsme způsob, kterým pozvat veřejnost na Férovou snídani. Téma fair trade bylo impulzem pro oživení mezipředmětových vztahů jako jsou výtvarná výchova a biologie, ekologie i občanská nauka. Výstupem hodin byla umělecká díla malovaná férovou kávou. V hodinách byl vstup k evokaci tématu (uvědomění si, že je něco špatně), dále konkrétní informace o podmínkách práce a po závěrečném sdílení pocitů navazovala tvorba výtvarných děl. Téma vhodně rozvířilo emoce, které podnítily tvořivou činnost. Výtvarná díla posloužila v loňském roce při umělecké výstavě k fair trade, která zvala veřejnost na účast při květnové Férové snídani. https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/pozvanka-ferova-snidane-podpori-pestitele-kavy-kakaa-ci-bananu-v-zemich-afriky-2.html

Během budoucích výstav bychom chtěli promítat filmy z projekce Jednoho světa. „Díky Fairtrade se můžeme dobře věnovat průřezovým tématům, především v oblastech biologie, společenských věd, výtvarné výchovy a ekologie. Osvědčilo se nám to při tvorbě výtvarných děl, která i nadále chceme připravovat na případnou vernisáž. Zároveň se tím vytváří komplexnější pohled na problematiku důstojnosti práce a udržitelnosti,“ popisuje Michala Holoubková a doplňuje: „Při globálním vzdělávání se můžeme dobře opřít o Fairtrade, nahlížíme tak na ekologická i sociální témata. Studenti vítají, že neukazujeme pouze problémy ve světě, ale přicházíme i s konkrétní a dostupnou možností něco udělat.“ 

Každoročně probíhá na přelomu září a října Výstava na stromech, kdy na akci spolupracují studenti naší školy se Zdravotnickou školou a Gymnáziem Boženy Němcové v Hradci Králové. Akce mívá úspěch i u vyučujících, ti podnikají v rámci výuky exkurze na tuto výstavu. Je to skvělý způsob, jak se provětrat (např. v hodinách tělesné výchovy) a zároveň se něco zajímavého dozvědět (studenti vždy pracují s pracovními listy a znají cíl své návštěvy). https://www.oahk.cz/l/fairtrade-vystava-na-stromech-2022/

Aktivity ve prospěch fair trade jsou formálně zaštítěny Deklarací podpory fair trade, již 2. 2. 2021 podepsala ředitelka školy Mgr. Jana Vitvarová a vedoucí řídicí skupiny Mgr. Michala Holoubková. https://www.oahk.cz/fairtradova-skola/

Již je to rok (únor 2022), kdy byla snaha řídicího týmu dovršena předáním titulu Fairtradová škola. Akce měla slavnostní i rukodělný ráz, nové posily týmu z prvního a druhého ročníku donesly domácí příspěvky ke společné fairtradové tabuli a v kulisách výtvarné pracovny s vystavenými grafikami, malbami a asamblážemi z kávy a kávových zrn si vyslechly i prezentaci Honzy Jíchy o Fairtradu na příkladu Kostariky. Od té doby jsme rádi navštívili přednášku o pěstování kávy v Kolumbii, za organizaci jsme vděčni Zdravotnické škole. Jsme rádi, že naše meziškolní spolupráce funguje a navzájem se podporujeme v různých nápadech – jednoznačně platí, že čím víc nás je, tím víc energie si navzájem dáváme.

Michala Holoubková
pedagožka
E-mail: holoubkova.michala@oahk.cz
Tel.: +420 608 814 699

Lubomíra Moravcová
pedagožka
E-mail: moravcova.lubomira@oahk.cz
Tel.: +420 724 329 729

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

www.oahk.cz

150 45 Obchodní akademie Hradec Králové 2023-02-27