ZŠ Dukelská

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

5. ZŠ Dukelská v Mladé Boleslavi je Fairtradovou školou. Stala se jí dne 9. září 2014, po roce a půl příprav a realizování aktivit, myšlenka zapojit školu do podpory fair trade se zrodila na jaře 2013. Do této doby se žáci především devátých ročníků zabývali globálními tématy v hodinách zeměpisu. Na začátku školního roku 2013/14 byl uspořádán projektový den pro druhý stupeň „Afrika není tak daleko“, v rámci kterého se žáci o fair trade dozvěděli více ve spolupráci se členkou řídicí skupiny pro fair trade města Mladá Boleslav a zástupkyní společnosti Narovinu.

V září 2013 vznikla řídicí skupina, kde paní učitelku Pražákovou doplňovali žáci ze 7. a 8. třídy. Aktuálně (rok 2016) má řídicí skupina deset členů. Dne 2. října 2013 podepsala ředitelka školy paní Mgr. Marcela Pavlíková deklaraci podpory fair trade, návštěvám v kanceláři nabízí fairtradovou kávu a čaje. 

Fairtradové výrobky je možno zakoupit ve školní Klubkavárně. První zásilka zboží byla zakoupena z peněz, získaných sběrem papíru. Před samotným prodejem vytvořili „fértrejďáci“ skupinky, rozdělili si třídy, ve kterých výrobky prezentovali a vysvětlovali, kdo jsou a co je to fair trade. V Klubkavárně jsou dostupné fairtradové čokoládky a sušenky, ale také čaj. V Klubkavárně produkty prodávají také samotní žáci v dvoučlenných skupinkách, dohled zajišťuje pan školník. Aktivita podporuje zvyšování finanční gramotnosti zapojených žáků. 

Škola se aktivně zapojuje do kampaně Za férovou čokoládu, prezentovala fair trade v listopadu 2013 na adventním trhu a v květnu 2014 se podílela na organizaci Férové snídaně v Mladé Boleslavi. V září 2014 ve spolupráci s Ekumenickou akademií přivezli do Mladé Boleslavi ČOKOBUS, s cílem zapojovat spotřebitele do podpory větší spravedlnosti v globálním kakaovém a čokoládovém průmyslu. Právě po této akci převzala škola certifikát Fairtradová škola: „Na naší škole jedeme na vlnách fair play, tuto myšlenku se snažíme zakotvit i do školního řádu. K nám fair trade prostě patří, je to náš kamarád, o kterého se chceme dál starat. Samotný certifikát ale není to nejpodstatnější, mnohem důležitější je pro nás šíření povědomí o fair trade. Myslím si, že být fér k sobě i k druhým se vyplatí každému z nás,“ líčí vedoucí řídicí skupiny učitelka Eva Pražáková.
Škola i nadále spolupracuje s keňskou školou Eucarbet Academy v Keni.

Vyučující se zaměřili na problematiku nejen fair tradu, ale i palmového oleje, kterému věnovali velký prostor při různých akcích, informovali jsme žáky v nižších ročnících, tématem se žáci zabývali v rámci výuky např. výchova ke zdraví, dnešní svět, osvěta probíhala i na nástěnce v blízkosti vstupní haly. Někteří pedagogové využívají nákup fairtradového zboží jako vánoční dárek.
Faitradová skupina každý rok navštěvuje čtvrté třídy, kde informuje o obecných věcech, které se týkají problematiky férového obchodu, o své činnosti a o organizacích Člověk v tísni, DMO pobyty, pro které pořádala sbírky. Pravidelně také přispívá do školního časopisu a na školní web.

Bc. Dana Pilvousková
pedagožka
Tel: 605 888 602
E-mail: pilvouskova@5zsmb.cz

Základní škola, Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav

www.5zsmb.cz

150 56 ZŠ Dukelská 2023-01-04