Gymnázium Kojetín

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium Kojetín se 16. 11. 2022 stalo Fairtradovou školou. Deklaraci podpory fair trade podepsala ředitelka školy Mgr. Květoslava Švédová dne 30. 8. 2022 spolu s vedoucí řídicí skupiny paní učitelkou Mgr. Danou Dýmalovou. Škola pravidelně informuje o svých fairtrtadových akcích na webu https://gkj.cz/fairtradova-skola/.

Ve škole se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání především v hodinách přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy a jazyků. Každoročně připravují projektový den s globálními tématy, v roce 2020 jím bylo téma fair trade. Plánovali zapojení do Férové snídaně a rozhovory s odborníky na deštné pralesy a odpovědné zemědělství. Kvůli COVID-19 museli záměr měnit, přesto stihli propagaci fair trade během Dnů otevřených dveří prostřednictvím výstav Příběh banánu a Plné ruce práce, ale i ochutnávky fairtradové čokolády a kávy. 

Globálnímu vzdělávání se věnují od roku 2015, kdy se zapojili do projektu Světová škola, který přispívá k rozšiřování povědomí o globálních tématech. V rámci celoročních projektů pomáhali sirotčinci v kambodžském Phnom Penh, na základní škole v ukrajinském Mukačevu i v komunitním centru Ostrov Naděje v Keni. Nešlo jen o charitativní akce, ale i o vzdělávání, dozvídali se o těchto zemích nové informace a ty pak předávali studentům i veřejnosti.

Za dobu, kdy se škola věnuje globálnímu vzdělávání pod značkou Světová škola, si každý školní rok vybírá jedno nebo více témat globálního vzdělávání a věnuje se mu v rámci celé školy. Čím více takovýchto celoročních akcí mají za sebou, tím lépe se jim daří propojovat téma s děním v celé škole. V letech 2018-2021 se zapojili do mezinárodního projektu Get up and Goals, v letech 2021-2022 do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech. Oba projekty byly zaměřeny na prohlubování znalostí učitelů i žáků o Cílech udržitelného rozvoje do roku 2030. Ve škole pravidelně pořádají besedy, přednášky, lekce ke globálnímu vzdělávání, charitativní akce na podporu chudých oblastí světa nebo ohrožených živočichů. Škola byla mnohokrát oceněna organizací ARPOK, ale i Českou školní inspekcí. Paní učitelka Dýmalová za tuto práci se studenty dostala ocenění Učitel roku Olomouckého kraje 2022.

V rámci podpory výuky globálních témat se škola v roce 2021/22 zapojila do akcí Výstava na stromech (Fairtrade Česko a Slovensko), Týden globálního vzdělávání (ARPOK Olomouc), Tonda obal na cestách (Eko-Kom), beseda o kostarických pralesech (Prales dětem – NEPZ), prodej výrobků z Keni (Centrum Narovinu) a školení řídicích skupin Sluňákov (FTČS). V předchozích letech se účastnila řady charitativních akcí, kromě výše jmenovaných také pořádala sběr papíru či hliníku, z jehož výtěžku financovala např. školní potřeby pro komunitní centrum Russinga Island v Keni, školní nábytek, školné či lékařská vyšetření v Keni, podpořila organizace Mořské želvy v Indonésii, Prales dětem působící v Indonésii a v Kostarice, nákup skutečných dárků od Člověka v tísni atd.

Také Den otevřených dveří 2023 se nesl ve znamení Fairtrade:

Kromě toho realizovala soutěž v mikroregionu Střední Haná s tématikou klimatické změny, odpovědné spotřeby a odpadů. Dalšími významnými počiny s přesahem do veřejného prostoru byl dětský den nebo akce Řekni to růží, v rámci níž studenti gymnázia informovali spoluobčany o Fairtrade

Během třídních schůzek a návštěv se podává fairtradová káva a čaj, na den otevřených dveří probíhají ochutnávky fairtradových pochutin. V 1. patře školy je stálá nástěnka na téma Fairtrade. 

Škola usiluje o medializaci svých akcí a podpory fair trade, např. 

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/rekni-to-ruzi-studenti-gymnazia-kojetin-sirili-myslenku-spravedliveho-obchodu-20.html

 • https://mekskojetin.cz/upload/soubory/kojetinsky-zpravodaj/2021/10.pdf
  • https://prerovsky.denik.cz/ctenar-reporter/vite-jak-se-pestuje-kava-napovi-vystava-na-stromech-v-kojetine-a-v-prerove-20221.html
  • https://gkj.cz/2022/10/01/vystava-na-stromech-opet-v-kojetine-tentokrat-o-kave/

  Dana Dýmalová
  pedagožka
  E-mail: d.dymalova@gkj.cz
  Tel.: +420 581 705 337

  Monika Štefková
  pedagožka
  E-mail: m.stefkova@gkj.cz
  Tel.: +420 581 705 373

  Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín

  www.gkj.cz

  150 53 Gymnázium Kojetín 2023-09-11