Gymnázium Komenského Uherský Brod

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem Státní jazykové zkoušky Uherský Brod se stala Fairtradovou školou v červnu 2015. Cestu za získáním titulu započali v listopadu 2014, kdy se studenti druhého ročníku zúčastnili přednášky o fair trade a rozhodli se pro systematickou podporu fair trade na své škole. Na škole vznikla místní řídicí skupina a ředitel RNDr. Jaroslav Krpal podepsal Deklaraci podpory fair trade. 

Studenti druhého ročníku také iniciovali hlasování, zda gymnázium má usilovat o získání titulu Fairtradová škola, celkem 96,5 % studentů se záměrem souhlasilo. „O problematice jsme se dozvěděli díky projektům na toto téma, které jsme vypracovávali v hodinách angličtiny. Prvotní impuls vyšel především z mé iniciativy, následně se připojili další,“ zmínil student Tomáš Lukeš.

Během prvních 14 dnů v lednu 2015 se ve školní jídelně díky iniciativě místních studentů spotřebovalo už 120 kg banánů! „Po škole jsme rozvěsili plakáty s informací o tom, že součástí oběda budou fairtradové banány. Oběd si na ten den koupil rekordní počet studentů. Na všechny se ani nedostalo a tak jsme museli dodávku týden na to zopakovat,“ popisuje Tomáš Lukeš. Studenti také řeší spotřebu kávy, čokolády a čokoládových tyčinek, pořádají tématické výstavy a domlouvají vzdělávací dílny. Koukněte na jejich facebookovou stránku k podpoře fair trade

Gymnázium se snaží téma dostávat také do svého systému vzdělávání, první pokusy přišly v únoru 2015. „Jako škola tuto iniciativu velmi podporujeme a snažíme se problematiku dostat také do povědomí veřejnosti. Na dni otevřených dveří naši žáci například zorganizovali ochutnávku fairtradových produktů a vyráběli ekologické tašky,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Krpal. 

V roce 2018 škola dokočila krajský projekt zaměřený na osvětu o fair trade. V rámci tohoto projektu studenti ve dvou letech zorganizovali přednášky pro žáky naší školy a také pro žáky ZŠ v Dolním Němčí. Dále vytvořili informativní plakátek s problematikou fair trade a už pošesté uspořádali Férovou snídani. 

V následujícím roce se podařilo realizovat tradiční informativní přednášku pro nové ročníky. Další aktivity (Férová snídaně, výuka atd.) nebyly vzhledem ke covidové situaci možné. V červnu pak odmaturovala celá řídicí skupina a omladit se ji podařilo až po covidové pauze. 

Další obměna proběhla v září 2021 a byla obnovena pravidelná činnost a schůzky řídicí skupiny. Hned v říjnu proběhla přednáška o Fairtrade pro primány a v listopadu osvětová akce pro žáky z okolních základních škol. Pravidelně se podává fairtradové občerstvení na dnech otevřených dveří, v květnu 2022 se škola zapojila do Férové snídaně. 

Škola usiluje o medializaci fair trade:

Mgr. Milena Šišáková
pedagožka
E-mail: milena.sisakova@gjak.cz
Tel. +420 605 803 769

Mgr. Martina Tichá
pedagožka
E-mail: martina.ticha@gjak.cz
Tel. +420 776 293 083

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod

www.gjak.cz

150 58 Gymnázium Komenského Uherský Brod 2024-05-29