ZŠ J. V. Sládka

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh se stala 20. školou v České republice a zároveň první školou v Plzeňském kraji s titulem Fairtradová škola. Titul si převzali studenti v čele s paní ředitelkou 17. 6. 2016.

Škola tak navázala na svou dlouhodobou podporu environmentálních témat (Ekoškola, Světová škola). Řídicí skupinu tvoří právě žáci Ekotýmu, paní ředitelka a paní Tláskalová. Deklaraci podpory fair trade podepsala paní ředitelka Mgr. Květuše Horáková 26. 10. 2015.

V říjnu 2015 na škole proběhly první akce k informování o podpoře fair trade, kdy mj. vytvořili plakáty pro výzdobu školního bufetu a jídelny, ale i do výkladních skříní spřátelených obchodníků ve městě.

Globální rozvojové vzdělávání na škole probíhá především v rámci propojení s průřezovými tématy, především s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Škola je Světovou školou, spolupracuje s Člověkem v tísni. Žáci se s problematikou fair trade seznámili např. v rámci projektového dne prostřednictvím aktivit Spravedlivá cena? a Fair trade naživo. O fair trade se navzájem vyučují i samotní žáci: poté, co se o tomto tématu učili žáci 2. stupně, pak o něm učili žáci 8. třídy žáky na prvním stupni. Fair trade se rovněž ve výuce věnují např. při Dnu Země.

Žákovské práce na téma fair trade zdobí školní bufet i jídelnu. Škola se zapojila v květnu 2015 do organizování Férové snídaně NaZemi, které se ve Zbirohu zúčastnilo nejvíce lidí z celé republiky (382). „Férovou snídani navštívili pedagogové z naší přátelské školy v Ambergu, která se také čerstvě stala FT školou a naše akce se jim velice líbila“, říká paní učitelka Andrea Tláskalová. Škola také informovala veřejnost na Ekoshow pro spoluobčany v místním kině. Pořádání Férové snídaně proběhlo i v roce 2016 a do budoucna se stane hlavní akcí, která je školou pořádána.

Škola se zapojila v květnu 2015 do organizování Férové snídaně NaZemi, které se ve Zbirohu zúčastnilo nejvíce lidí z celé republiky (382). Škola také informovala veřejnost na Ekoshow pro spoluobčany v místním kině. Pořádání Férové snídaně proběhlo i v roce 2016 a do budoucna se stane hlavní akcí, která je školou pořádána.

Spolupráce s partnery má na škole už dlouhou tradici, kterou také podporuje velikost Zbiroha – menšího městečka, kde se lidé dobře znají. Oslovování partnerů – rodičů z velké části zajišťují žáci. Tradičně škola spolupracuje s obchodníky, kteří vystavují plakáty vytvořené žáky ve výkladních skříních obchodů.

Ve školním roce 2017/ 2018 se kromě opětovného uspořádání Výstavy na stromech a Férové snídaně podařilo dohodnout fairtradové banány do školní jídelny. Škola se zapojila do Výstavy na stromech i v roce 2021 a spolu s žáky a žákyněmi se ve výuce věnovali pěstování bavlny. Pravidelně pořádají také Férového Mikuláše.

Škola pečuje o medializaci svých aktivit:

Facebook

– Zbirožsko

http://pub.lucidpress.com/Zbirozsko-6-2016/#qmVGTg_qwc.9

http://www.zbiroh.cz/e_download.php?file=data/editor/96cs_51.pdf&original=M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk+Zbiro%C5%BEsko+5-2016+%282%29.pdf

Andrea Tláskalová
pedagožka, výchovná poradkyně
E-mail: a.tlaskalova@gmail.com
Tel.: +420 728 284 484

Mgr. Kateřina Tláskalová
E-mail: katerinatlaskalova1@gmail.com

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, Muchova 554, 33808 Zbiroh

www.zszbiroh.cz

150 48 ZŠ J. V. Sládka 2023-02-22