Masarykova ZŠ

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Masarykova ZŠ je první školou v České republice, která splnila kritéria kampaně Fairtradové školy a je držitelem tohoto statusu. Litoměřice jsou Fairtradovým městem a Masarykova ZŠ se také snaží o podporu fair trade. Dne 10. 11. 2011 deklarovala škola svou oficiální podporu fair trade, informace o podpoře fair trade je také na webových stránkách školy.

Fair trade je součástí školního vzdělávacího programu. V prvním ročníku se témata globálního rozvojového vzdělávání objevují v hodinách výtvarné výchovy, prvouky, českého a anglického jazyka, na druhém stupni v hodinách českého a anglického jazyka, zeměpisu nebo výchovy k občanství. Každé pondělí prodávají žáci fairtradové produkty na stánku na chodbě školy, k tématu je na škole nástěnka. Žáci školy představují fair trade na školách v okolí.

Na Masarykově základní škole v Litoměřicích učitelé cíleně a velmi úspěšně zařazují globální rozvojová témata do výuky, a to již od prvního ročníku. Cílem školy je v žácích budovat globální rozhled a vědomí celospolečenských souvislostí. Jedním z posledních zdařilých počinů v roce 2012 bylo ukončení projektu Originální čajová krabička, který spojoval výuku v anglickém jazyce s výtvarnou výchovou, vše inspirováno myšlenkou fair trade. Pod vedením anglického lektora měli žáci za úkol navrhnout originální obal čajové krabičky. Další zajímavou akcí v tomto období byl prodej fairtradových muffinů, výtěžek z prodeje 3461 Kč darovali spřízněné škole v Malawi. 

„Na kampani Fairtradových škol oceňuji, že podporuje využití rozvojových témat ve výuce, což dává dětem globální rozhled. A také to, že klade důraz na praktickou stránku výuky. Když o něčem vyučuji, snažím se, aby si to žáci mohli v maximální možné míře prakticky vyzkoušet. Fair trade nabízí okamžitou zpětnou vazbu – dítě si něco koupí a na druhé straně světa z toho má někdo užitek,“ říká učitelka angličtiny Iveta Dragoňová z Masarykovy základní školy v Litoměřicích. 

„Snažíme se dětem vštípit vstřícnost vůči druhým, naučit je, že existují lidé, kteří potřebují pomoci, třeba i na jiném kontinentě,“ dodává ředitel této první české Fairtradové školy Karel Kynzl.

Ve školním roce 2015/2016 se řídicí skupina setkala s pěstiteli kávy z Mexika a Guatemaly v kavárně Fér kafé v parku Václava Havla v Litoměřicích, škola také zorganizovala velkou osvětovou akci pro žáky, rodiče a širokou veřejnost s názvem 1. férová večeře, v britském autobusu se prodávala káva, ve stáncích po zahradě výrobky žáků, dále víno, čaj a ostatní fairtradové výrobky, akce zaznamenala ohromný ohlas, 6000 Kč jako výtěžek akce bylo předáno neziskové organizaci ShineBean

Ve školním roce 2016/2017 škola získala první cenu v soutěži Fairtradový počin roku za organizaci Férové večeře v roce 2016. Předávání titulu proběhlo v říjnu 2016 za účasti pana starosty, tisku i regionální TV. V září 2018 žáci prodávali ve škole fairtradové výrobky a všichni třídní připomněli myšlenku spravedlivého obchodu ve svých třídách. V říjnu proběhla v parku před školou Výstava na stromech, v listopadu se fairtradové výrobky nabízely na třídních schůzkách a jedna třída si toto téma vybrala i na Den laskavosti. Dále žáci uspořádali tradiční adventní ochutnávky a pečení fairtradových muffinů, z nějž výtěžek putoval přes neziskovou organizaci Shinebean do Keni. V únoru se slavilo výročí získání titulu Fairtradová škola, na jaře pak tradiční Férová snídaně s doprovodnými aktivitami a v červnu návštěva afrického festivalu DunDun řídící skupinou. 

Stálou propagací jsou ve škole kávovary od MIKO káva, fungují ve všech sborovnách na fairtradové kávové kapsle k zakoupení ve škole, dále banner Fairtradová škola, prodej výrobků řídicí skupinou na většině akcí školy, zařazení tématu Fairtrade do výuky a projektů na obou stupních školy zejména v předmětech český jazyk, cizí jazyky, Vv, Z, VkZ, VkO a vaření. Škola aktivně spolupracuje s Fairtradovým městem Litoměřice

Největší akcí po covidové pauze byla oslava 10 let Fairtradové školy na jaře 2022.

Škola o fair trade informuje média:

Mgr. Iveta Dragoňová
pedagožka
Email: iveta1976@hotmail.com
Tel.: +420 721 488 005

Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice

www.masarykovazs.eu

150 42 Masarykova ZŠ 2023-02-06