Gymnázium Mnichovo Hradiště

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium Mnichovo Hradiště je od 27. května 2016 Fairtradovou školou. Rozhodnutí o zapojení do projektu Fairtradových škol padlo na jaře 2015. Na škole vznikla osmičlenná řídicí skupina a ředitel školy Mgr. Jaromír Ševců podepsal Deklaraci podpory fair trade.

Témata globálního rozvojového vzdělávání se na škole objevují v předmětech jako zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, základy společenských věd či společenskovědní seminář. Fairtradové výrobky jsou dostupné v přízemí ve školním kiosku. Každou druhou středu v měsíci (tzv. fairtradová středa) pak žákyně prodávají fairtradové výrobky také na chodbách školy z košíku.

Studentky z řídicí skupiny informovaly pedagogy školy o fair trade při příležitosti tříčtvrtletní porady v dubnu 2015. O fair trade informovaly také rodiče studentů z primy, sekundy, tercie a kvarty během třídních schůzek. Na chodbě školy byl připraven stánek s výrobky fair trade, nabízena byla čerstvá teplá káva a čaj. Na podzim 2015 gymnázium propagovalo myšlenku fair trade v rámci tvz. Sousedské slavnosti. Na podzim 2015 také skupina dívek zviditelnila téma fair trade skrze tzv. férová fakta – lístečky s informacemi o fair trade, které umístily na různá místa ve škole (chodby, učebny a pod.). 

Řídicí skupina pravidleně organizuje v Mnichově Hradišti Férovou snídani.

 V roce 2017 se škola opět zůčastnila Férové snídaně a také uspořádala osvětovou akci Hodinka s primou, kdy se žáci prvního ročníku dozvědí o problematice fair trade a možnostech zapojení do aktivit v rámci propagace myšlenky spravedlivého obchodu. Škola také uspořádala akci Fairtradový advent, kdy tým studentů o hlavní přestávce prodával fairtradový čaj a čokoládu.

Medializace:

  • Gymnázium bude fairtradové (Mnichovohradišťské noviny Echo 3/2015)
  • Přijďte počtvrté férově posnídat (Mnichovohradišťské noviny Echo)

Na dřívější činnost Fairtradové řídicí skupiny navázal nový kolektiv, který se zúčastnil i semináře v rámci Fairtradové tour 2024 v Mladé Boleslavi.

Markéta Tomášová
pedagožka
Tel.: +420 732 680 514
E-mail: marketa.tomasova@gmh.cz

Martina Kestnerová
sociální pedagožka
Tel.: +420 776 009 978
E-mail: martina.kestnerova@gmh.cz

Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896, 295 01 Mnichovo Hradiště

www.gmh.cz

150 44 Gymnázium Mnichovo Hradiště 2024-06-17