Střední zdravotnická škola Náchod

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Škola se ještě pod názvem Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie stala 13. října 2014 jako jedenáctá u nás Fairtradovou školou. Ředitel školy Mgr. David Hanuš v říjnu 2013 schválil deklaraci podpory fair trade a 1. 11. 2013 vznikla řídicí skupina. Na webu školy je k podpoře fair trade samostatná podstránka. 

Na škole se konají různé akce na podporu fair trade. Jsou to především pravidelné fairtradové přestávky, během kterých je v nabídce nejen férové občerstvení, ale i propagační materiály. Informace o kampani dostávají i návštěvníci školy např. na dnech otevřených dveří.
Škola se každoročně zapojuje do výstavy na stromech, celonárodního happeningu na podporu důstojné práce. V listopadu 2022 se řídicí skupina zúčastnila Národní fairtradové konference v Praze.
Na škole se globálním a rozvojovým tématům věnují v předmětech Občanská nauka, Základy ekonomiky, Biologie a ekologie, Sociální právo. V současné době tvoří řídicí skupinu tři studenti a jeden pedagog. K výuce využívají materiály Férový svět a Metodickou příručku pro výuku o globálních souvislostech pro SŠ.

Škola usiluje o medializaci svých aktivit v místních novinách Echo nebo Náchodský zpravodaj.

Reportáž z happeningu Za férovou čokoládu (duben 2014)

Škola se stala férovou (Náchodský deník)

Mgr. Marie Veverková
pedagožka
E-mail: marie.veverkova@seznam.cz
Tel.: +420 602 423 963

Veronika Votavová
pedagožka
E-mail: votywoty@seznam.cz
Tel.: +420 605 355 082

Kladská 335, Náchod 547 01

www.zdravkanachod.cz

150 58 Střední zdravotnická škola Náchod 2023-10-02