Gymnázium a SOŠ Mikulov

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov má zájem stát se Fairtradovou školou. Od roku 2018 na škole postupně tvoří řídicí skupinu k tématu fair trade, nyní jsou v ní zastoupeni žáci všech částí školy – gymnázia i odborného učiliště. Zároveň jsou členy skupiny i zástupci vedení školy, kteří mají zájem se aktivně podílet. V září 2019 podepsal ředitel školy Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D deklaraci podpory fair trade.

Na škole se studenti zabývají tématy rovných příležitostí, odpovědného obchodního partnerství, ať už jako součást výuky a v seminářů na maturitních oborech, tak jako průřezová témata v rámci společenských věd na učebních oborech. Globálním vzdělávání se zabývají dvě pedagožky, které s tématem seznamují zbytek učitelského sboru. Pedagožky ke globálnímu vzdělávání vytváří výukové materiály a organizují besedy.

V rámci gastro oborů se studenti informují o fair trade a plánují fairtradové výrobky prezentovat ve školní kavárně během speciálních akcí i v běžném provozu. Ve školní kantýně se prodávají fairtradové výrobky. 

Pedagogové a žáci se zapojují do Férové snídaně, o té v květnu 2021 informovali přes Břeclavský deník. Řídicí skupina se zúčastnila semináře o Fairtrade. Škola během školního roku 2021/2 zorganizovala celkem 4 semináře pro pedagogy a studenty k tématu fair trade a pracovních podmínek ve světě.  

Mgr. Iva Šrámková
pedagožka
E-mail: iva.sramkova@gssmikulov.cz
Tel.: +420 604 174 071

Mgr. Hana Mikulíková
pedagožka
E-mail: hana.mikulikova@gssmikulov.cz
Tel.: +420 777 104 950

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov
příspěvková organizace
Komenského 7
692 16 Mikulov
www.gymik.cz

150 45 Gymnázium a SOŠ Mikulov 2023-02-07