8. ZŠ Most

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

8. základní škola Most se stala třetí Fairtradovou školou v Mostě dne 21. prosince 2017. Na škole funguje k podpoře fair trade řídicí skupina, tvoří ji členové pedagogického sboru a žáci školy. Pan ředitel školy Roman Ziegler podepsal deklaraci podpory fair trade dne 29. 3. 2017.

V roce 2014 se žáci devátých tříd zúčastnili akce v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now, zaměřené na problematiku odpovědné spotřeby. Škola skončila mezi třemi oceněnými školami, žákovský tým zorganizoval anketu na téma fair trade mezi žáky a učiteli své školy. Následně se zaměřil na průzkum trhu ve svém okolí, kde zmapoval nabídku fairtradových výrobků. Informace využili žáci v následné prezentaci, prostřednictvím které informovali své spolužáky o tématu.

Ve škole uplatňují přístupy aktivní participace, žáci pracují formou bádání, řeší úkoly a ty pak popisují ostatním žákům. O globálních tématech se na škole vyučuje v rámci předmětů Svět práce (srovnávání ceny, statistiky…), Výchovy k občanství (probírají tzv. rozvojové státy), Výchovy ke zdraví a zeměpisu. Žáci se zabývají také tématy lidských práv, komunikace, klimatická spravedlnost, nastavení mezinárodního obchodu, ozbrojené konflikty či migrace. Na školní rok 2017/18 škola plánuje celoroční projekt na téma fair trade, ve kterém se budou konat akce a aktivity na podporu fair trade. Na škole využívají materiály ke globálnímu vzdělávání, Svět do všech předmětů nebo Začínáme s GRV. „Inspiraci čerpáme i z jiných škol. Také děti samy přicházejí s nápady, která aktivita by byla vhodná pro daný předmět,“ doplňuje Lenka Gromanová.

Fairtradové produkty jsou na škole dostupné v učebně přírodopisu, kde se vyučuje svět práce, výchova ke zdraví a výchova k občanství. Žáci zde společně s paní učitelkou Gromanovou pečou a připravují fairtradové dobroty, které pak nabízejí na jarmarcích a prezentačních akcích školy. Fairtradová káva v ředitelně pro návštěvy, vedení školy i učitele je k dispozici, podává se i při akcích. „Využíváme i jiné produkty, třeba domácí sušenky připravují žáci 6. ročníků v rámci výchovy ke zdraví ve cvičné kuchyni,“ upřesňuje Lenka Gromanová.

V květnu 2017 uspořádala škola vlastní akci Snídaně pro Fair Trade, ochutnávkové setkání s fairtradovými produkty a informování o fungování systému fair trade. O akci informoval 6. 5. Mostecký deník. V roce 2018 uspořádala škola akci Dnes jím jako Ind. Ve škole vystavují všechny běžně dostupné fairtradové výrobky v Mostě a mapují místa, kde se dají koupit. Členové a členky řídící skupiny a žáci vyšších ročníků informují a šíří povědomí o fair trade v nižších ročnících, také natáčí „reklamní“ videa na podporu fairtradových výrobků. Škola vydává interní noviny „Fairky“, které informují o všech akcích podporujících fair trade na škole.
Ve školním roce 2019/2020 na škole proběhla soutěž ve hře Fairxeso, kterým školy v jejich činosti podpořila organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Členky řídící skupiny, které se pojmenovaly Fairgirls, uskutečnily průzkum po mosteckých supermarketech a kavárnách, kde se prodává fairtradová káva. Ve školním roce 2020/21 si děvčata z kroužku připravila netradiční hodinu pro děti 5. ročníků na téma: Základní lidské potřeby. Děti se dozvěděly nejen mnoho zajímavých informací a novinek o fairtradových výrobcích, ale společně četly a diskutovaly o příběhu Theresy, která díky zapojení do systému Fairtrade mohla dopřát dětem vzdělání a šťastnější dětství bez práce. Na závěr společně napsaly Therese dopis, co jí přejí do budoucna. Konala se také Férová snídaně a proběhlo pět hodin na základě lekcí s fairtradovou tématikou.
Ve školním roce 2021/22 nadále vycházejí noviny Fairky (https://www.8zsmost.cz/aktuality/5-cislo-casopisu-fairky-ve-skolnim-roce-20212022), opět proběhlo několik hodin o fair trade a další akce: lekce matematiky, férové vaření, soutěž o nejnakupovanější fairtradový výrobek, projekt Laskavec a účast na projektu GRV – týden globálního vzdělávání. Přímo v areálu školy proběhal další Férová snídaně za účasti žáků i učitelek a jejich blízkých (https://www.8zsmost.cz/aktuality/ferova-snidane-v-kvetnu-2022).

Lenka Gromanová
pedagožka
E-mail: lenkagromanova@seznam.cz
Tel.: +420 777 994 772

Roman Ziegler
pedagog
E-mail: ziegler@8zsmost.cz

8. ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614, 434 01 Most

150 60 8. ZŠ Most 2023-02-03