Gymnázium Mimoň

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium v Mimoni se stalo Fairtradovou školou, první na Českolipsku i v celém Libereckém kraji. V září 2015 byla vytvořena řídicí skupina, složená ze šesti studentů a jednoho učitele. Deklaraci podpory fair trade podepsala 4. 9. 2015 ředitelka Mgr. Emilie Ráčková. Pokud se gymnázium zařadí mezi Fairtradové školy, bude první školou svého druhu na Českolipsku i v celém Libereckém kraji. „Děti přece patří do školy a ne někam na plantáže nebo dokonce do továren,“ říká učitel Václav Hylmar.

Na škole ve výuce využívají materiály organizátorů kampaně Fairtradová města. Témata se na škole učí v rámci výuky předmětu Občanské dovednosti ve kvintě (vztahy mezi různými kulturami), Společenských věd v sextě a oktávě (fair trade, ekonomický rozvoj), Výchovy k občanství v tercii (přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi) a částečně i v předmětech Ekologie, Zeměpis, Ruský jazyk, Anglický jazyk a Biologie.

V říjnu 2015 byl zahájen prodej prvních fairtradových produktů ve školní kantýně (čokolády, čaj, rozpustná káva). Při nákupu těchto výrobků každý obdrží informační letáček, který objasňuje problematiku fairtradového obchodu. Na nástěnkách ve škole a v kantýně byly vyvěšeny informační materiály o fair trade. Fairtradové výrobky na škole představovali v prosinci 2015 v rámci dne otevřených dveří, kterého se účastnila i veřejnost, příchozí si malovali skleničku s motivem fairtradového loga. V únoru 2016 škola organizovala Fairtradové odpoledne, součástí akce bylo představení zapojení školy do kampaně, ochutnávka kávy a vytváření skledničky s logem kampaně, v září 2017 proběhla na škole beseda s mexickým pěstitelem kávy Gregoriem M. Morenem. V dalších letech škola zorganizovala Výstavu na stromech a Férovou snídani. O akcích informovala místní média.

V roce 2018 proběhla vrstevnická výuka, která představila Fairtrade novým žákům z primy. Ti zároveň obdrželi propagační materiály a ochutnali fairtradové výrobky. Výstava na stromech proběhla v arboretu školy a v Zámeckém parku v Mimoni. Fairtradové výrobky byly opět představeny na dnech otevřených dveří a před schůzkami rodičů, v listopadu proběhl týden vaření z FT výrobků v kuchyni školy. Během zimních měsíců se členové řídicí skupiny podíleli na představení Fairtrade v okolních školách a rozdávali materiály z balíku zaslaného nadací NaZemi a soutěžní pohlednice. Po vyhlášení výsledků soutěže se setkali členové řídící skupiny s žáky praktické školy a její ředitelkou. Zde byla předána část výhry této škole – volejbalové míče. V průběhu června proběhlo výběrové řízení na nové členy řídící skupiny – někteří členové ukončili studium maturitou nebo přešli na jinou školu. V řízení uspěli zejména nejmladší žáci školy z primy. O prázdninách pak probíhala fairtradová fotosoutěž.  

Škola o fair trade informuje média:

Mgr. Vladimíra Vastlová
pedagožka
E-mail: vastlova@gymi.cz
Tel.: +420 737 245 284

Gymnázium Mimoň, Letná 263, 471 24 Mimoň

www.gymi.cz

150 63 Gymnázium Mimoň 2023-01-05