ZŠ a MŠ Maleč

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Základní škola a Mateřská škola Maleč má zájem stát se Fairtradovou školou, toto úsilí podporuje vedení školy a škola o něm také informuje na svém webu

V říjnu 2014 se škola zapojila do programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Protože žáci a učitelé neměli ani ponětí o fair trade, soustředili se na toto téma. FT tým připravil kromě nástěnky (pracovalo se s ní ve výuce) prezentaci systému fair trade a seznámil s ní ostatní žáky. Provedl také průzkum místního trhu s fairtradovými výrobky.

V lednu 2015 byla v prostorách školy instalována výstava „Nakupování pod drobnohledem“. Tématu konzumu i Fairtrade se tak mohla věnovat i veřejnost a žáci z okolních škol.

I v souvislosti se zapojením školy do kampaně Světová škola jsou součástí výuky globální témata, prostřednictvím filmových produkcí a následných aktivit se žáci věnovali např. tématu dětské práce. Pravidelně se pořádají fairtradové obědy, občerstvení pro návštěvy a rodiče, odměny v soutěžích. Využívají se jak výukové materiály Fairtrade ČS, tak i programy dalších společností, např. Člověk v tísni – Varianty.

Škola informuje veřejnost prostřednictvím regionálního tisku. 

A co nám napsala sama školní koordinátorka řídicí skupiny pro Fairtrade? „Co se změnilo v naší škole? Tak nějak se Fairtrade stal filozofií školy. Každý rok máme ve školní jídelně fairtradový oběd, kávu pro rodiče… a vloni jsme prodejem fairtradových sladkostí charitativně podpořili ZŠ Hrušky zničenou tornádem. Zkrátka kampaň Faitradové školy u nás odstartovala mnoho aktivit. Takže díky!“

Mgr. Jitka Rutschová
učitelka a výchovná poradkyně
E-mail: J.Rutschova@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Maleč, Maleč 77, 582 76 Maleč

http://www.zsamsmalec.cz/

ZŠ a MŠ Maleč 2023-06-22