ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

V pátek 15. 2. 2019 získala škola titul Fairtradová škola. Stala se tak již třetí fairtradovou školou ve fairtradovém městě Vsetín. K této příležitosti proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací žáků a žákyň školy, díky které se povědomí o fair trade rozšířilo napříč celou školou. Základní škola Ohrada ve Vsetíně žádala o udělení titulu Fairtradová škola od roku 2018. Na škole byla založena řídící skupina a podepsána deklarace dne 24. 9. 2018 paní ředitelkou Helenou Slovákovou. Škola na svých stránkách poskytuje prostor pro informace o fair trade a aktivitách řídicí skupiny www.zsohrada.cz/fair_trade

Škola zařazuje do výuky globální rozvojové vzdělávání. Během školního roku 2018/19 si každá třída vybrala téma, které během výuky uskutečnila. Na veřejných akcích školy jsou nabízeny primárně fairtradové produkty. Týká se to třídních schůzek, spojených s informační kampaní na téma fair trade, a pochopitelně Férové snídaně. Ve školním roce 2019/20 byl ve znamená Faitrtrade už první školní den, následovaly třídní schůzky, víkendovka Klubu ambasadorů fairtrade, Mikulášský den pro seniory, Vánoční jarmark, zapojení do kampaně Vsetín proti chudobě a městský Cest Fest. 

I v covidovém roce 2021 se škola rozhodla zapojit do 11. ročníku osvětové kampaně „Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené“ v rámci Vsetínských dnů pro Fairtrade. Tentokrát jsme se zaměřili na superpotravinu kakao. Byla instalována výstava s názvem „Cena kakaa“ a promítnut film Ochránci pralesa, který ukazoval, jak se dá uživit pěstováním kakaa a zároveň chránit deštný prales. V průběhu celého května připravovala školní jídelna faitradové pátky, tzn. vždy v pátek byla zařazena do jídelníčku FT potravina – koření, kakao, rýže atd. Férová snídaně byla kvůli Covidu-19 trochu netradiční, snídalo se jen v úzkých či rodinných kroužcích v zahradách, parcích, u řeky, v lese atd.

V dalším školním roce se škola zúčastnila Vsetínského dne pro fair trade, kde se promítal dokument Ve stínu a kakaovníku a hrála Hra o klima. Fairtrade byl přítomen při Dnu otevřených dveří, třídních schůzkách, Dni Země a samozřejmě i při Férové snídani 2022. Rok na to vyrazil školní fairtradový tým na Národní fairtradovou konferenci i navazující besedu s kolumbijským pěstitelem kávy Bladimirem Pachekem. Škola se pravidelně účastní všech celostátních i městských fairtradových akcí a pořádá i své vlastní.

Alena Kužmová
vychovatelka
E-mail: kuzmova@zsohrada.cz
Tel: +420 724 715 096

Ivana Šerá
pedagožka
Tel.: +420 571 437 905

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace, Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

www.zsohrada.cz

150 50 ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 2023-10-16