Gymnázium Chotěboř

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium Chotěboř se 12. ledna 2023 stalo Fairtradovou školou. Na škole funguje řídicí skupina na podporu fair trade, která zároveň podniká aktivity pro Amnesty International a akce v rámci projektu Světová škola. Oficiální podporu fair trade podepsal už 21. 12. 2015 ředitel školy Mgr. et Bc. Vladislav Smejkal. 

Od roku 2016 se škola každý rok zapojuje do různých aktivit na podporu fair trade – například Férová snídaně, Výstava na stromech a pořádáním vlastní akce s názvem Fairtradové Vánoce. Ve škole využívají výrobky fair trade – pořádají Férové dny, kdy vaří čokoládu a kávu pro studenty a na většině akcí pořádaných školou podávají i prodávají výrobky fair trade. Pro studenty, ale i pro veřejnost pořádají různé přednášky a filmy na téma spravedlivého obchodu a lidských práv.

Své důvody zapojení do kampaně popisuje pedagožka Michaela Frűhbauerová: „Vedle kvalitních výrobků stojí i důležité myšlenky, že je zakázána dětská práce a pěstitelům v Africe, Asii a Latinské Americe se zlepšují pracovní podmínky. Podle mého hlavní smysl našeho zapojení spočívá v tom, že naši studenti dostanou informace o tom, že ne vždy vše funguje tak, jak má.” Studentka Natálie Krédlová 2. ročníku potvrzuje: „Věnujeme se těmto aktivitám, abychom podporovali lidi, aby dostali za práci spravedlivěji zaplaceno.”

Uspořádali například setkání studentů a pedagogů z okolních škol. Společně se na workshopu věnovali tématu pěstování kakaa a možnostem podpory fair trade se studenty a pedagogy. Dorazili zástupci gymnázia Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř a ZŠ Maleč. Ředitel gymnázia Vladislav Smejkal jednak velmi oceňuje zapojení školy do akcí, které probíhají po celé ČR, jako jsou Férové snídaně, výstavy o pracovních podmínkách, ale i právě spolupráci s dalšími zapojenými školami a možnost práce studentů pod vedením aktivních učitelů na konkrétních problémech. Vyzdvihuje mimo jiné: „Díky zapojení do projektu realizujeme řadu akcí, získáváme cenné podklady, ale také se zlepšuje klima na škole a vnímání školy veřejností. Hlavním důvodem našeho zapojení je ovšem lidský faktor, to znamená, že tady máme aktivní, „zapálené“, pracovité kolegyně, které se uvedené problematice věnují.”

V roce 2022/23 škola pokračovala s impozantním nasazením v tematice ekologie, lidských práv a dalších globálních témat, včetně AI. Všemi aktivitami se prolíná téma Fairtrade, nabízí se fairtradové občerstvení nebo ceny do soutěží. Kromě tradiční Výstavy na stromech a Férové snídaně jsou největšími podniky Fairtradové Vánoce a dobročinná akce Sportuj a pomáhej.

Michaela Frűhbauerová
pedagožka
E-mail: dostalova@gch.cz
Tel.: +420 723 674 912

Marcela Chalupová
výchovná poradkyně
E-mail: chalupova@gch.cz
Tel.: +420 720 236 521

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř

www.gch.cz

Gymnázium Chotěboř 2023-07-03