SŠOS SČMSD, Žďár nad Sázavou

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, je od 26. dubna 2022 již 47. Fairtradovou školou v České republice. Deklaraci podpory fair trade podepsala 21. 1. 2022 ředitelka školy paní ing. Radka Hronková. Ve škole vznikla řídicí skupina tvořená dvěma učitelkami a čtyřmi studentkami. Fair trade má silnou podporu i na komunální úrovni, neboť Žďár nad Sázavou se v dubnu 2022 stal Fairtradovým městem. 

Již v době podání žádosti měla škola za sebou bohaté zkušenosti s šířením myšlenky fair trade. Výuka globálních témat je zde na špičkové úřovni, systematicky prostupuje celým studijním plánem a zasahuje do všech předmětů. „Snažíme se zapojit každého učitele, aby se ve výuce věnoval fair trade a globálním tématům,“ říká vedoucí řídicího týmu Jana Rudelová. Proto i vyučující předmětů, u nichž globální tématika nebývá obvyklou náplní (český jazyk, matematika, IT) využívají alespoň jednou ročně v hodinách materiály týkající se globálního vzdělávání. Tyto aktivity se zapisují do třídních knih, a jsou tedy zpětně dohledatelné. Žáci se každoročně účastní také programů vzdělávacích agentur Planeta Země, K+M Motani a Pohodáři. Vždy před Vánoci jezdí na výlet do Vídně, kde navštěvují i muzeum a výrobnu fairtradové čokolády Heindl. Téma fair trade má stabilně vyhrazen prostor ve 3. patře, kde je umístěna vitrína určená k propagaci myšlenky i konkrétních výrobků. Slouží také na výstavky studijního oboru Interiérová a aranžérská tvorba.

K prodeji fairtradových výrobků slouží školní bar, jejž využívají žáci, zaměstnanci i návštěvy. Část sortimentu je nabízena stabilně, jednou měsíčně se také objevují dezerty vyrobené ve školním gastrocentru. 

Škola každý rok pořádá Férovou snídani a Výstavu na stromech, fairtradové občerstvení nabízí a propaguje také na veřejných akcích, jako je Den otevřených dveří či veřejné setkání občanů. O svých akcích informuje veřejnost ve Žďárském zpravodaji. 

“Vedení a zaměstnanci školy dlouhodobě a soustavně šíří a uplatňují ve své praxi principy Fairtrade. Tato myšlenka jde ruku v ruce s obsahem školních vzdělávacích plánů, které jsou zaměřeny na myšlení v globálních souvislostech, hodnotovou orientaci, společenskou odpovědnost, angažovanost ve veřejném prostoru, environmentální výchovu, udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí. Naše škola chce vychovávat nejen odborníky připravené pro profesní život, ale především slušné a zodpovědné lidi, kteří budou plnohodnotnými členy naší společnosti. Vštěpování myšlenek Fairtrade vnímáme jako přirozenou součást výchovně vzdělávacího procesu,” shrnuje ředitelka školy Radka Hronková. 

Hned v prvním roce s titulem měla škola bohatou činnost. Fairtrade se osvědčuje ve výuce cizích jazyků, kde studenti diskutují o tématech z videí, využívá se nabídka přednášek Planeta Země a globální témata se uplatňují i v konkrétních studijních oborech: cukráři připravují fairtradové zákusky, v ekonomice se vyučuje kalkulace mezd s ohledem na sociální spravedlnost, stejně jako v provozu studentských firem, a v oboru počítačové grafiky se tvoří obaly a reklamní předměty. Princip Fairtrade se pojí s dobrovolnictvím v rámci programu ceny Vévody z Edinburku DofE.

Při propagaci Fairtarde využívá škola vlastní webové stránky, Facebook a spolupracuje s tiskem a regionální televizí.

Ing. Jana Rudelová
metodik celoživotního učení
E-mail: rudelova@obchodskolazr.cz
Tel.: 734 408 895

Ing. Ivana Novotná
pedagožka
E-mail: novotnai@obchodskolazr.cz
Tel.: 734 982 790

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s.r.o., Komenského 10, 591 01 Žďár nad Sázavou

150 63 SŠOS SČMSD, Žďár nad Sázavou 2023-04-13