VOŠ Caritas Olomouc

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Caritas VOŠ sociální má zájem stát se Fairtradovou školou. Dne 30. září 2013 podepsala zástupkyně ředitele školy ing. Ester Danihelková deklaraci podpory fair trade. V rámci příprav na zisk certifikátu Fairtradová škola byl úvodní aktivitou v květnu 2013 workshop o fair trade pro studenty, kteří by měli zájem se podílet na osvětových aktivitách a být součástí řídicí skupiny. Do ní byly zapojeny 2 pedagožky školy.

Téma fair trade se v akcích pro veřejnost objevilo např. během promítání v rámci Noci se sociálními filmy nebo Veletrhu vědy Univerzity Palackého v Olomouci, během této akce měli studenti stánek v Bezručových sadech.

Škola aktuálně nemá řídicí skupinu, a proto jsou globální témata (chudoba, dětská práce, migrace, klimatické změny, HIV/AIDS, postavení žen, udržitelný rozvoj aj.) nyní zastoupena zejména ve výuce. Aktivity pro veřejnost v současné době neprobíhají.

Studenti mají na chodbách školy k dispozici letáky o fair trade a tématu je také vyčleněna část nástěnek. Na akcích organizovaných školou jsou využívány fairtradové nápoje (káva, čaj) a další produkty (třtinový cukr, čokoláda, sušenky). Škola také zohledňuje udržitelnost a standardy fair trade při pořizování školního merche (např. trička).

Kateřina Opatrná
oddělení komunikace
Tel.: +420 777 713 450
E-mail: katerina.opatrna@caritas-vos.cz

VOŠ Caritas Olomouc
nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
www.caritas-vos.cz

VOŠ Caritas Olomouc 2023-03-14