ZŠ Zámecká Litomyšl

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 se stala Fairtradovou školou. Na škole aktivně působí řídicí skupina, která postupuje podle akčního plánu.

Pan ředitel Petr Doseděl podepsal 8. října 2013 deklaraci podpory fair trade. Na webu školy je k podpoře fair trade podstránka, pro více informací o aktivitách je v pravém menu webu samostatné podmenu.  

Učitelé na škole se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání, tématem fair trade se zabývají v rámci projektového vyučování, od roku 2013 jsou držiteli titulu Světová škola. Téma je součástí školního vzdělávacího programu Cestou vzdělání ke splnění svých přání, téma žáci 9. ročníku zpracovávají formou powerpointové prezentace v rámci Výchovy k občanství. „Téma fair trade se stalo součástí naší výuky. I pro nás jako kantory to bylo téma nové, předtím jsme ho registrovali, ale nikdy jsme se mu podrobně nevěnovali. Připravili jsme semináře a workshopy, na které jsme pozvali lektory z organizací, které se tímto tématem zabývají,“ zmínil pedagog Stanislav Švejcar a doplnil: „Je důležité učit nejen k odpovědnosti za sebe, za svůj vlastní život, ale i té celospolečenské. Je to výchova k nelhostejnosti k tomu, co se děje v rozvojových zemích. Sami můžeme přispívat k tomu, aby jejich život byl o něco důstojnější. Myslím, že je důležité, abychom nebyli lhostejní k tomu, co ve světě probíhá.“ 

„Určitě můžeme myšlenku fair trade rozšířit do společnosti, aby o tom lidé věděli. Když doma vyprávím, že dělám na tomto projektu, všichni se mě ptají, co vlastně ten fair trade znamená. Ještě se o tom moc neví. My se jim to snažíme takhle říct a snažíme se je podporovat v tom, aby kupovali fairtradové produkty,“ vysvětlila žákyně Zuzana Lamelová, která sama kupuje například fairtradovou čokoládu jako dárky svým blízkým. 

Všem návštěvám vedení školy je v ředitelně a sborovně nabízena fairtradová káva, ta se podává také na zasedání Rady školy. Na škole mají vypracovaný akční plán pro podporu fair trade v jednotlivých měsících. Ve spolupráci s Rodinným centrem Litomyšl a společností Rettigovka pořádá škola Férový piknik v Klášterních zahradách. Součástí bývá soutěž o Férovou palačinku. Hodnotí se prokázání původu, chuť a vzhled palačinek. Dalšími

GRV témata jsou implementována především do předmětu výchova k občanství; některá z témat pak i do dalších vyučovacích předmětů.
V dalších letech probíhaly férové pikniky v Klášterních zahradách, férový Valentýn, Férové snídaně, Starodávné jarmarky, férové Velikonoce a také národní happening Plné ruce práce, zaměřený na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. V roce 2017/18 byla součástí Férového pikniku soutěž o Férovou palačinku. Během Férového listopadu se pekly fairtradové perníkové klíče a trikolory k výročí sametové revoluce, členové řídicí skupiny se zúčastnili Národní konference o fair trade v Brně. 

Po covidové pauze byla obnovena tradice Férových pikniků v Klášterních zahradách, v říjnu 2022 proběhla na Olivetské hoře Výstava na stromech, Férový listopad s přípomínkou 17. listopadu a Starodávný jarmark s fairtradovým stánkem. Jedinečné jsou na této škole akce pro budoucí prvňáčky, které se konaly v listopadu a březnu a podávala se při nich fairtradová káva a další občerstvení. 

Škola zveřejňuje své akce na školním webu, Facebooku a Instagramu a v městském internetovém zpravodaji Lilie, např. ZŠ Litomyšl, Zámecká – Fotogalerie (litomysl.cz)

Starší mediální výstupy:

Mgr. Stanislav Švejcar
pedagog
Tel.: +420 732 806 804
E-mail: stanislav.svejcar@1zs.litomysl.cz

Ondřej Vomočil
ředitel
Tel.: +420 461 612 385
E-mail: ondrej.vomocil@1zs.litomysl.cz

Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl

www.litomysl.cz/1zs

150 47 ZŠ Zámecká Litomyšl 2023-03-14