ZŠ a MŠ Kopidlno

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ a MŠ Kopidlno se stala Fairtradovou školou 16. 9. 2022, kdy jí byl předán titul v rámci oslavy znovuotevření rekonstruované školní budovy. Do aktivit v oblasti fair trade a globální spravedlnosti se škola zapojila v roce 2020. Deklaraci podpory fair trade podepsal v červnu 2020 ředitel školy Mgr. Pavel Berný. V září 2020 na škole vznikla řídicí skupina k podpoře fair trade. Téma fair trade je výslovně zmíněno i v ŠVP školy.

Po zapojení školy do kampaně Fairtradové školy se vyučující jednotlivých předmětů na všech stupních školy zamysleli, kde by tato problematika mohla být zařazena. V MŠ se paní učitelky rozhodly formou her, omalovánek již od nejmenších vnést povědomí o rozdílných životních podmínkách dětí v různých částech světa. Pexeso s námětem Fairtrade podporuje u dětí poznávání plodin a výrobků s certifikací Fairtrade. Na nižším stupni ZŠ si děti ve třídách vytvořily nástěnku věnovanou Fairtrade, kde si shromažďují obaly od výrobků a v družině debatují, které Fairtrade potraviny doma kupují. Na vyšším stupni ZŠ je již problematika Fairtrade trvale zařazena do výuky některých předmětů, jako přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví. Zde se tato problematice věnují již hlouběji. „Vysvětlujeme dětem globální souvislosti. To, že my žijeme v relativně přívětivém prostředí, neznamená, že tak žijí všechny děti. Tím, že projekt podporujeme, můžeme dětem na druhém konci světa svým způsobem pomoci,“ zmiňuje pedagog Václav Hylmar.

V prosinci 2020 ve škole probíhal projektový den na téma Fairtrade. Byl rozdělen do 5 vyučovacích hodin ve třídách 7.A, 7. B a 9.A. Žáci a žákyně si promítali dokument o pěstování banánů, o tématu debatovali a ve skupinách téma rozebírali. Společně se pokusili pojmenovat problém a jeho příčiny, výsledky diskusí prezentovali ostatním a společně hledali řešení. Během dne také pracovali také s omalovávankami a v tvořivé dílně navrhovali obaly fairtradových výrobků.

Pravidelně pořádají Férovou snídani a Výstavu na stromech, v posledním ročníku využili zbylé plakáty ve výtvarné výchově k tvorbě dadaistických koláží. 

Vedoucí školní jídelny již objednává produkty Fairtrade a využívá nejméně 2x během školního roku během akce Týden férového vaření, během kterého u jednotlivých jídel vyznačují použité Fairtrade suroviny a kuchařky jídla servírují v zástěrách Fandíme Fairtrade.  O akci informuje Jičínský deník a seznámí s tématem veřejnost v okrese. O zájmu školy podporovat Fairtrade informoval Jičínský deník. Aktuality z akcí publikují na školním webu a také na facebookovém profilu Kopidlenských listů

Dne 24. 6. 2022 v rámci Dne na podporu Fairtrade tým školních kuchařek připravil oběd, který se skládal z FT potravin a produktů. Jednalo se například o koření, OXFAM přílohový mix jasmínové rýže a červené čočky, ELPUENTE bio divoké para ořechy z Bolívie, džusy, pomeranče a jablka z Kuby a Brazílie. Přímo u oběda se rozdávaly propagační materiály a hned po jídle si mnohé děti zahrály Fairxeso. 

V únoru 2023 zase žáci sedmého ročníku v předmětu výtvarná výchova vytvářeli koláže ze zbylých plakátů po Výstavě na stromech. Každý si vybral plakát a rozmyslel, jak zdůraznit motiv fair trade na svojí koláži.

Václav Hylmar
pedagog
E-mail: V.Hylmar@seznam.cz
Tel.: +420 739 637 615

Mgr. Andrea Šulcová
pedagožka
Tel. +420 721 207 492

ZŠ a MŠ Kopidlno, Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno

www.zskopidlno.cz

150 48 ZŠ a MŠ Kopidlno 2023-03-17