ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm se 5. června 2014 stala Fairtradovou školou, celkem osmou v Česku. Téma spravedlivého obchodu je pro školu důležité a je propojováno s ekologií. Předávání certifikátu oživilo divadelní představení Hořčokoláda, které vyhrálo celorepublikovou soutěž Ekumenické akademie.

Poprvé se žáci školy seznámili s tématem fair trade ve výuce Výchovy ke zdraví v předmětu pro žáky 9. ročníku. Žáci přišli s nápadem prezentovat fairtradové zásady v nižších ročnících a chtěli podpořit tuto myšlenku natolik, aby se stala součástí celé školy. V květnu 2014 na škole vznikla oficiální řídící skupina pro podporu fair trade, kterou tvořilo 6 členů, z toho 2 učitelé a 4 žáci. V tradici pokračuje škola dodnes, i když samozřejmě došlo k obměně žáků i učitelů ve fairtradovém týmu.
Prvním celoškolním úkolem bylo sehnání finančních prostředků pro nákup fairtradových výrobků. Nakonec přišli žáci s myšlenkou workshopu, na kterém vyráběli výrobky, nastavovali jejich spravedlivou cenu a následně je prodávali. Výjimečné je, že tuto aktivitu neiniciovali učitelé, ale samotní žáci. Celá workshopová událost byla spojena s Férovým dnem otevřených dveří, kam přišli nejen rodiče, ale i zástupci města. Na akci se také podávala fairtradová káva a čaj, rozdávaly se informační materiály a příběhy lidí, kteří produkty pěstují. Celou akci zaznamenávala regionální televize TV Beskyd.
Fairtradové dílny se staly tradiční součástí školního roku na Podskalce, které probíhají každoročně. Jak zkušenosti na Podskalkce z výuky dokazují, lze téma fair trade začlenit do různých předmětů u mladších i starších žáků a pracovat s ním v rámci projektové výuky. Videa a materiály spojené s fair trade pomáhají naplňovat povinná průřezová témata, a to především Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchovu.
Při všech akcích pro rodiče a veřejnost funguje stánek s nabídkou férové kávy, čaje a čokolády a s materiály o fair trade (mají na starost starší žáci). Ve školním roce 2015/2016 během oslav 50. výročí školy fungovala Férová kavárnička s výstavou férových potravin a jejich ochutnávkou.
Škola se aktivně zapojila do organizace Férové snídaně. Nejprve škola tuto akci pořádala ve spolupráci s rožnovskou farou, poté, co se Rožnov pod Radhoštěm stal Fairtradovým městem, se škola spolupodílela na pořádání (výzdoba, propagační materiály, ochutnávka jídel z FT potravin). Žáci školy dostali na starost organizaci zábavy pro děti v herním
koutku, kdy se putovalo za čokoládou v jednotlivých stanovištích.

V roce 2022 byly fairtradové aktivity opět v plném proudu, zejména Férové kavárničky v rámci školních akcí.
Součástí práce řídicího týmu je účast na konferencích pořádaných týmem FT Česko a Slovensko.

Medializace:

Lucie Hambálková
pedagožka
E-mail: hambalkova.lucie@zspodskalkou.cz
Tel.: +420 736 156 777

Taťána Vinklárková
pedagožka
E-mail: vinklarkova@zspodskalkou.cz

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.zspodskalkou.cz

150 57 ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm 2023-03-03