ZŠ Valašské Klobouky

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Základní škola Valašské Klobouky získala titul Fairtradová školy 23. 6. 2022. Na škole vznikla řídicí skupina – spojili se do ni 4 pedagogové a pedagožky a 17 žáků a žákyň. Deklaraci podpory fair trade podepsala v únoru 2020 zástupkyně ředitele RNDr. Ivana Sedláková.

Žáci a žákyně se ve výuce věnují globálním tématům. Zapojili se třeba do akci Zlíňský Vorvaň, kde žáci školy upozorňovali na problematiku nadměrného rybolovu a znečišťování světových oceánů plasty. Během projektového dne Musíme si pomáhat aneb Humanitární situace v zemích Asie se setkali žáci 7. ročníku s humanitárním pracovníkem, řešili situaci lidí ve světě a dopady přírodních katastrof na jejich životy. 

Škola deklaruje podporu globálního vzdělávání ve svém ŠVP i v plánu EVVO. Globální vzdělávání se realizuje napříč ročníky pomocí průřezových témat. Žáci ve škole řeší integraci Evropy, prolínání kulturních vlivů, chápání vzniku předsudků a myšlenkových stereotypů, lidská práva nebo třeba i zneužití postavení evropských koloniálních mocností k obyvatelům dnešních tzv. rozvojových zemí a důsledky tohoto chování. Ve všech ročnících se klade důraz na základní environmentální problémy a trvale udržitelný rozvoj. Žáci se s tématy seznamují a analyzují různé zdroje informací. Hledají také možnosti řešení některých problémů – hladu, podvýživy, šíření nakažlivých nemocí, ale také válek a ekologických katastrof.

S globálními tématy se mohou žáci setkávat i díky řadě besed. V besedě o východní Africe se seznamovali také s negativními dopady evropských investic a podnikání na život lidí. V besedě o USA řešili konzumní způsob života. V besedě o bezobalovém životě se mohli žáci 7. – 9. ročníku inspirovat k zodpovědnějšímu způsobu života. Žáci se tak učí aktivně zapojovat do dění v občanské společnosti, snaží se vnímat město v širším regionálním kontextu. Členové žákovského parlamentu řeší silné a slabé stránky školy i města, iniciují hlasování o prioritách pro rozvoj a prezentují priority na Městském fóru mezi ostatními občany města.

Ke své motivaci věnovat se tématu říká pedagožka RNDr. Michaela Šebáková: „Fairtrade mi dává smysl. Propojuje environmentální a sociální vzdělávání a v dnešním globalizovaném světě s převažující konzumní společností je ho potřeba.“

Na škole také příležitostně na rodičovských schůzkách a dnech otevřených dveří prodávají fairtradovou kávu. Podporu fair trade doplňují o podporu lokální produkce, v každé třídě je dostupné bio mléko z blízké ekofarmy, školní jídelna nakupuje zboží od místních dodavatelů – mléčné výrobky, ovoce, zelenina, pečivo. 

V dubnu 2020 se žáci a pedagogové školy zapojili do domácí Férové snídaně. V zimě 2022 se zástupci řídicí skupiny zúčastnili fairtradového semináře na Sluňákově, zaměřeného na pořádání kvalitních propagačních akcí s velkým veřejným dosahem. Téhož roku proběhla také Výstava na stromech a Fairtradová kavárna během Dne otevřených dveří, doprovázená výstavou Kávová krize, jejíž výtěžek věnovali na handicapovanou holčičku, kterou chtějí podpořit i další kavárnou. Žáci a učitelky se také zúčastnili Národní fairtradové konference v Praze a besedy s kolumbijským pěstitelem ve Vsetíně.

RNDr. Michaela Šebáková
pedagožka
E-mail: sebakova@zsvk.eu
Tel.: +420 737 352 718

Mgr. Petra Sporková
pedagožka
E-mail: sporkova@zsvk.eu
Tel.: +420 776 619 436

Mgr. Radka Dohnalová
pedagožka
E-mail: dohnalova@zsvk.eu
Tel.: +420 731 422 164

Základní škola Valašské Klobouky
Školní 856
766 01 Valašské Klobouky
www.zsvk.eu

150 48 ZŠ Valašské Klobouky 2023-02-02