ZŠ a MŠ Lingua Universal

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

ZŠ a MŠ Lingua Universal v Litoměřicích je první soukromá škola, která se uchází o status Fairtradová škola. Dne 30. 11. 2011 na škola vznikla řídicí skupina, jejímiž členy jsou 3 žáci a 3 učitelé, stejného dne škola deklarovala svou oficiální podporu fair trade.

Ve školním vzdělávacím programu je rozvojové téma zahrnuto do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Toto téma spolu s tématem fair trade se prolíná jednotlivými předměty. Na 1. stupni ZŠ je toto téma s ohledem na věk dětí probíráno třídními učiteli. Na 2. stupni jsou tato témata obsažena v jednotlivých předmětech zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, praktické dovednosti. Mimo to škola pořádá projektové dny, ve kterých je tomuto tématu dáván prostor, a to týden zdraví a Den Evropy, ten vedou sami žáci.

Fairtradové produkty jsou ke koupi ve školním bufetu. Žáci 5. třídy vyřizují objednávky pro rodičovskou veřejnost  – shromáždí objednávkové lístky a při práci na počítači posílají hromadnou objednávku.

Při slavnostním předávání statusu Fairtradové město Litoměřicím se 14. září 2011 žáci 4. a 5. třídy zapojily do akce veřejným vystoupením na náměstí. Škola se podílela na organizování akce Férové město v pohybu na Střeleckém ostrově v dubnu 2012, děti 5. třídy vystoupili s 2 písničkami na téma fair trade a recitacemi. 

Blanka Ježková
pedagožka
Tel.: +420 739 036 330
E-mail: svobodova@zslingua.cz

Lingua Universal, soukromá ZŠ a MŠ, s.r.o, Sovova 2, 412 01 Litoměřice

http://www.zslingua.cz

150 59 ZŠ a MŠ Lingua Universal 2023-02-14