ZŠ Město Albrechtice

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ Město Albrechtice se stala 19. června 2017 první Fairtradovou školou v Moravskoslezském kraji, 21. celkem v České republice. Z předávání vzniklo krátké video. Žáky i kolegy pedagogy se podařilo pro myšlenku fair trade nadchout díky paní učitelce Michaele Kubiszové. Na škole působí řídicí skupina na podporu fair trade, skládá se z pedagogů a žáků. Ředitelka školy Regína Hajná podepsala deklaraci podpory fair trade v květnu 2017. „Podařilo se nám prostřednictvím projektů s tématikou udržitelného rozvoje a spravedlivého obchodu propojit téměř všechny vyučovací předměty. Žáci se zapojili s nadšením. Je důležité, aby si děti osvojovaly osobní zodpovědnost a uvědomovaly souvislosti,“ uvedla ředitelka školy Regína Hajná, která v pondělí 19. června titul Fairtradová škola slavnostně převzala.

Škola se věnuje globálnímu vzdělávání ve výuce. Během měsíce května 2016 se obě deváté třídy seznámily v rámci hodin chemie s problematikou udržitelného rozvoje na tématu plastů. Věnovali se i vzájemné provázanosti a závislostí lidí na světě na příkladu výroby mobilů. K výuce využívají na škole materiály od NaZemi (Buzola, PodObal) nebo Greenpeace (dokumentární filmy). Výsledkem bylo vytvoření vlastního autorského dokumentu k tématu, o aktivitě informoval místní Deník.

Škola se věnovala ve školním roce 2016/17 i tématu výroby bot, využili výstavu Poznej své boty a uspořádali k ní i několik workshopů. Jejich výstupem byly velké plakáty s fotografiemi dělníků nebo 3 metry dlouhá papírová bota, ale také v hudební výchově zpracované 2 písničky k tématu výroby obuvi, ke kterým žáci sami složili texty a nazpíval je pěvecký sbor školy (Jsou to lidi jako myŽijeme na světě). Ve škole je možno zakoupit fairtradové produkty v rámci přednášek nebo vernisáží.  Na Férové snídani 2017 se sešlo 102 účastníků.

V řijnu 2019 proběhla Výstava na stromech a bohatě navštívené doprovodné akce. Od městského zastupitelstva obdrželi pořadatelé finanční dar, za který nakoupili fairtradové výrobky a rozdávali je občanům. Nová paní starostka města ing. Jana Murová se ukázala jako zapálená podporovatelka Fairtrade. O akci informoval obecní rozhlas i v okolních obcích.

Škola usiluje o medializaci fair trade v médiích:

Michaela Kubiszová
pedagožka
E-mail: michaela.kubiszova@zsma.cz
Tel.: +420 554 652 241

ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, 793 95 Albrechtice (mapa)

www.zsma.cz

150 54 ZŠ Město Albrechtice 2023-01-04