ZŠ Slavičín – Vlára

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Stát se Fairtradovou školou – to je současnou snahou a přáním ZŠ Slavičín – Vlára. Tomuto úsilí je nakloněno vedení školy, které myšlenku získat oficiální titul zcela podporuje. V kolektivu pedagogů pracuje skupina aktivních učitelů, kteří chtějí toto téma rozšířit mezi žáky, rodiče a veřejnost.

Abychom mohli oficiálně zahájit podporu Fairtrade, chceme všechny ve škole nejdříve informovat o dané problematice. Připravujeme besedy a informační leták s tematikou Spravedlivého obchodu. Ve školní budově plánujeme zřídit fairtradový obchůdek a nabízet produkty, vařit fairtradový čaj a kávu rodičům při konzultačních dnech či ostatním při akcích pro veřejnost. Mezi další plánované aktivity patří i použití fairtradového kakaa, rýže či jiné komodity jako suroviny při přípravě jídla ve školní kuchyni.

Globální problémy (chudoba, dětská práce, migrace, klimatické změny, HIV/AIDS, udržitelný rozvoj aj.) zařazujeme v průběhu školního roku do výuky. V současné době rovněž využíváme výukové programy, které nabízí zkušené lektorky z ARPOK Olomouc. Žáci 9. ročníku se účastní projektového dne „Odpovědná spotřeba“, který se zaměřuje na témata plýtvání potravin, spotřebitelské chování při nakupování, problematika plastů. Do programu jsou žáci aktivně zapojeni a společně s lektorkami se zamýšlí nad tím, jak plýtvání potravin omezit, jaké produkty z plastu během dne využívají, jaký má dopad likvidace plastů na životní prostředí a hledají možné alternativy, jak plast nahradit.

Hana Majeriková
koordinátorka EVVO
tel.: 577 341 304
e-mail: h.majerikova@seznam.cz

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace
Školní 403
763 21 Slavičín

150 56 ZŠ Slavičín – Vlára 2024-03-04