Gymnázium TGM Zastávka

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Gymnázium T. G. Masaryka v Zastávce má zájem stát se Fairtradovou školou. Iniciativu zde zpočátku vyvíjeli studenti, vytvořili si akční plán a připravovali školu ke splnění všech pěti kritérií. 

Po dohodě s vedením školy byly do učebních plánů zařazeny besedy o fair trade. Budou probíhat hlavně pro vedením školního preventisty. O fair trade se využuje v zeměpisu při tématu ekologie v kvartě a ve čtvrtých ročnících v semináři ekonomie, např. v Semináři z ekonomie je fair trade v učebním plánu zařazen 10 hodinami. 

Ve škole několik let fungovala Gymnazijní čajovna za účelem relaxace a odpočinku žáků, ale hlavně také jako možnost zakoupení fairtradových teplých nápojů. Ve školní kantýně byly k zakoupení fairtradové čokoládové tyčinky.

První velkou akcí na podporu fair trade na škole byla Spravedlivá snídaně dne 10. 5. 2013, které se zúčastnili téměř všichni žáci i zaměstnanci školy. Na stánku studenti prodávali kávu, čaj a kakao, součástí byla soutěž o nejlepší českou buchtu a také ochutnávky různých domácích produktů. Akci předcházel článek ve školním časopise SCOOL!  

Další akcí byla vernisáž výstavy od NaZemi na dni otevřených dveří školy dne 4. 12. 2012. Na škole plánují další výstavy, ochutnávky a besedy.

V současnosti se Fairtrade prezentuje ve formě Výstavy na stromech a v hodinách environmentální výchovy.

Radek Malý
Email: malyr@gzastavka.cz

Gymnázium T. G. Masaryka, U Školy 39, 664 84 Zastávka

www.gzastavka.cz

150 70 Gymnázium TGM Zastávka 2023-02-15