Žďár nad Sázavou

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Žďár nad Sázavou je od 26. dubna 2022 čtrnáctým Fairtradovým městem. V roce 2021 zde vznikla řídicí skupina, která se snaží podporovat ve městě lepší podmínky pro pěstitele ve světě. Ke své podpoře Fairtrade má město podstránku na webu města. Deklaraci podpory Fairtrade schválila 29. 9. 2021 rada města a poté 30. 9. 2021 podepsal starosta města Ing. Martin Mrkos ACCA: „I když já osobně kafe vůbec nepiji, na jednáních nebo pro návštěvy hostům nabízíme tu fairtradovou. Zapojením mezi Fairtradová města prokazujeme náš zájem o etické nakupování a společensky zodpovědný přístup ke spotřebě. Věřím, že můžeme inspirovat ostatní k zamyšlení o vlastní spotřebě a příspěvku k naplnění etičtějšího obchodu.“ Fairtradová káva se využívá na zasedáních rady a zastupitelstva města, také na jednáních a pro návštěvy.

V řídicí skupině k podpoře fair trade ve městě je členem i senátor Ing. Josef Klement: „Obchod by měl být vždy „férovou“ záležitostí. Všechny zúčastněné strany, by měly být spravedlivým poměrem za výrobek ohodnoceny. A to včetně získávání surovin či samotný proces výroby. Bohužel tomu tak ještě ve světě není. Zaměstnávání dětí a nízké výkupní ceny od farmářů, na úkor finální ceny výrobku či potraviny, jsou především v rozvojových zemích skutečností. Osobně si cením zvláště přístupu škol, které na tuto tématiku upozorňují a žáci a studenti mohou být nositeli tohoto projektu a podporovat spravedlivý přístup na trhu.​”

Lidé z radnice na informačních akcích spolupracují se zástupci škol (SŠOS Žďár nad Sázavou). V únoru 2020 na škole uspořádali informační akci o fair trade a společně s radnicí promítání a besedu k tématu života pěstitelů a fungování Fairtrade. O systému Fairtrade představitelé města informovali občany ve Žďárském zpravodaji v únoru 2020 i v lednu 2021. V září 2021 uspořádala místní škola Den s Obchodkou, součástí byl fairtradový koutek s kávou a čajem. Město se organizačně zapojuje do pořádání Výstavy na stromech, v říjnu 2021 uspořádalo výstavu Život v bavlně o podmínkách pěstování bavlny v místním parku, v říjnu 2022 výstavu Kávová krize. V září 2023 proběhla místní kavárně beseda s diskusí se Stanislavem Komínkem na téma Kávové krize, místní obchodní škola pro akci napekla zákusky s využitím fairtradového cukru a město zajistilo podávání fairtradové kávy.

Fairtradové výrobky je ve městě možné zakoupit hned na několika místech:

 • Albert
 • BezobAlík
 • Drogerie DM
 • Drogerie Rossmann
 • Hypernova
 • Kaufland
 • Květinové studio Kateřina Kašparová
 • Lidl 
 • Penny market
 • QantoTop
 • Vital 

Na fairtradové nápoje si můžete zajít např. do těchto podniků:

 • bufet Losenka na MěÚ (káva a čokoláda)
 • Čerpací stanice Benzina – ulice Jihlavská, Brněnská
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD 

Radka Remarová
referentka komunálních služeb
Tel.: +420 778 744 303
E-mail: radka.remarova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

150 66 Žďár nad Sázavou 2023-09-15