Vsetín

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Město Vsetín se společně s Litoměřicemi stalo v roce 2011 prvním držitelem titulu Fairtradové město v České republice. Město bylo průkopníkem v podpoře fair trade, na půdě Zdravých měst ČR bylo inspirací pro další samosprávy. Žáci vsetínské ZŠ Rokytnice uspořádali dne 17. ledna 2011 na radnici 1. vsetínskou konferenci o fair trade, které se účastnilo vedení města, úředníci i starostka Táborská a místostarosta Kořenek. „Během ní vyzvali město k zapojení do kampaně. Reakce byla pozitivní. Vznikla řídicí skupina, jíž je naše škola členem a postupně to vedlo k získání titulu,“ vysvětlil Bohuslav Sedláček, učitel chemie a občanské výchovy na rokytnické základní škole. Dnes fairtradové aktivity ve městě rozvíjí především ekologické sdružení Líska.

Město Vsetín jako první v České republice podepsalo Deklaraci podpory fair trade, kterou dne 15. března 2011 schválila Rada města a souhlasila se vznikem řídicí skupiny. Do roku 2016 vstoupila řídící skupina v počtu 8 členů. Kromě dvou zástupců města jsou v ní 4 zástupci ze dvou základních škol, ZŠ Sychrov a ZŠ Rokytnice, zástupkyně občanského sdružení Líska a zástupkyně Mateřského centra Sluníčko. 

Hlavní kampaní města Vsetín byl v roce 2015 květnový Týden pro fair trade, v rámci kterého se uskutečnila řada akcí pro širokou veřejnost. Mezi ně patřila již tradiční Férová snídaně na nám. Svobody v sobotu 15. května, do níž se zapojila i fairtradová ZŠ Sychrov 97, která získala v pořadí jako třetí škola na Valašsku titul Fairtradová škola. Řídící skupina rovněž vyhlásila soutěž pro žáky vsetínských škol „Vsetín za fair trade“. Z receptů soutěžících a osvědčených receptů Lísky vznikla fairtradová kuchařka. V červnu proběhla na zasedání zastupitelstva města přednáška o fair trade od týmu pedagoga a žáků ZŠ Sychrov. Další velkou akcí bývá podzimní kampaň „Vsetín proti chudobě“, na kterou navázala „Stávka Mikulášů“, v rámci které ve Vsetíně na Mikulášských trzích byla rozdávána fairtradová čokoláda a žáci ZŠ Rokytnice seznamovali veřejnost se systémem fair trade. Fairtradové občerstvení zajistilo město pro akce Fórum s občany k rozvoji města nebo na Obhajobě kategorie B kritérií Místní agendy 21. Prezentace fair trade a prodeje fair trade produktů proběhly rovněž na téměř dvou desítkách akcí spolupracující Lísky.

V květnu 2016 ve městě proběhl další ročník Vsetínských dnů pro fair trade, součástí byla soutěž o nejlepší moučník z fairtradových a lokálních surovin nebo Férová snídaně. Organizátorem akce je spolek Líska, spolupracuje se školami na Sychrově a v Rokytnici, Fairtradovým městem Vsetín a Zlínským krajem. „Množství aktivit pořádaných v rámci kampaně Vsetínské dny pro fair trade se každoročně zvyšuje, stejně jako počet organizací, které se do něj zapojují. Občané tak budou moci během letošního 4. ročníku navštívit řadu akcí,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová. 

V roce 2017 město Vsetín uspořádalo již tradiční Vsetínské dny pro fair trade. V rámci akce Vsetín proti chudobě s tématem férových banánů se zapojilo 5 vsetínských škol. Férová káva či čaj jsou podávány především na komisi MA 21 a návštěvám úřadu. Férové produkty jsou dále nabízeny na všech akcích konaných v rámci projektu Zdravé město Vsetín. Zde jsou navíc v rámci osvěty produkty veřejnosti nabízeny zdarma. Dále však probíhá i prodej či příprava fairtradových výrobků v 15 místních provozovnách. 

I rok 2019 byl pro město Vsetín plný akcí na podporu fair trade a to hlavně díky úzké spolupráci s místním spolkem Líska, který spoustu těchto aktivit organizuje (osvětová kampaň Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené, Férová snídaně, Výstava na stromech). Město se také může pochlubit dvěma školami, které v roce 2019 nově získaly titul Fairtradová škola (ZŠ Ohrada a SŠ Kostka). Ve Vsetíně jsou již čtyři školy s tímto titulem. 

V pátek 1. listopadu 2019 proběhl již 7. ročník akce Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro lepší svět. Do kampaně se zapojily pětičlenné žákovské týmy z 6 základních a středních škol na území města Vsetín i z okolních obcí. Tématem byly především cíle udržitelného rozvoje, zejména šetrná spotřeba – (ne)plýtvání potravinami. Výstupem žákovského sympozia je Žákovská deklarace o udržitelné spotřebě potravin.

Město ve spolupráci se spolkem Líska pokračuje v organizaci Férové snídaně i Výstavy na stromech. Vsetínská nezisková organizace Líska poskytuje zázemí pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ve Zlínském kraji. Ve městě provozují Férovou kavárnu a fairtradové výrobky využívají ve svém provozu. Daří se jim také spolupracovat místními školami a organizacemi a zapojovat je do podpory fair trade. Především díky této spolupráci se tématu fair trade věnují ve dvaceti školách v okolí.

V září 2018 ve Vsetíně založili Klub ambasadorů fair trade, aby se aktivní žáci a studenti měli kde potkávat, sdílet zkušenosti, plánovat a připravovat akce nebo se dále vzdělávat. Mladí žáci a studenti ze šesti vsetínských škol tak mohou společně organizovat veřejné akce, inspirovat se i dále v tématu vzdělávat.

Prodejní místa:

 • U Vrajů
 • DM drogerie market
 • Kaufland
 • Líska o.s.
 • Poetická kafeterie
 • Rodinné a mateřské centrum Vsetín
 • Hájenka na Novém Světě v Semetíně
 • Vsetínské farmářské trhy
 • ZŠ Vsetín

Restaurační zařízení:

 • Poetická kafeterie
 • Kuku bar
 • Caffé POHODA
 • Rodinné a materřské centrum Vsetín
 • KIC Vsetín
 • Restaurace u Prskoše

Aktuální prodejní místa s adresami najdete na speciálním webu města Vsetín: http://www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422/p1=31604

Medializace:

Petra Skýpalová
koordinátorka MA21
petra.skypalova@mestovsetin.cz
Tel.: +420 737 163 971

Iva Koutná
předsedkyně spolku Líska
koutna.iva@seznam.cz
Tel.: +420 605 806 840

Město Vsetín
Svárov 1080
755 24 Vsetín

150 73 Vsetín 2023-02-03