Otnice

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Obec Otnice se 1. září 2020 stala třináctým Fairtradovým městem. Titul Fairtradová obec předali zástupci kampaně na slavnostním ceremoniálu v nově otevřené knihovně v Otnicích, která je zároveň novým centrem pro komunitní setkávání. Předávání natáčela Česká televize. V obci funguje řídicí skupina k podpoře fair trade. Deklaraci podpory fair trade podepsal v červnu 2019 starosta obce Pavel Mezuláník. Pavel Mezuláník, starosta obce Otnice: „Jsem šťastný, že v Otnicích podporujeme myšlenku odpovědnosti za všechny, kteří pěstují kávu, kakao a jiné plodiny. Zapojením do projektu Fairtradová města chceme podpořit spravedlivý obchod, důstojné podmínky pěstitelů, a zvýšit tak životní úroveň nejen jich samotných, ale i jejich rodin.“    

V obci oslovili místní podnikatele kvůli přidávání fairtradových výrobků do nabídky. O globálních tématech a fair trade se učí na místní škole. V kanceláři starosty jsou pro hosty radnice připravovány horké nápoje Fairtrade (káva a čaj), ty jsou využívány i na jednáních zastupitelstva. Pracovnice obecního úřadu Jana Štěpánková upřesňuje využívání fairtradových výrobků na úřadě: „Fairtradovou kávu a čaj si vaří na radnici téměř všichni naši zaměstnanci. Čaj i káva je nabízena také příchozím, kteří se účastní obecního jednání. Na zasedání zastupitelstva obce Otnice kromě kohoutkové vody pijeme fairtradovou kávu, případně čaj.“

V květnu 2019 pořádala v obci Férovou snídani členka řídicí skupiny Jitka Bublová: „Na náměstí se sešly všechny generace. Ochutnali jsme výbornou fairtradovou kávu i čaje. Spousta lidí přinesla vynikající domácí moučníky a pomazánky. Děti v tvořivé dílně vyráběly náušnice ze zrnkové kávy a malovaly obrázky kávou.“  V obci se lidé pravidelně zapojují do pořádání Férové snídaně i Výstavy na stromech, pořádají výstavy k pracovním podmínkám v místní knihovně. Informace o Férové snídani bývají zveřejněny v Otnickém zpravodaji (2016, 2017, 2018, 2019). 

Zajímavostí, která se obci podařilo zrealizovat je cedule u vjezdu do obce s nápisem Fairtradová obec. V obci Otnice kromě Férových snídaní a Výstav na stromech také pořádají Fairtradové pondělky v knihovně s ochutnávkou fairtradové kávy a čaje, v místní škole se učí o globálních souvislostech a na chodbách jsou výstavy o životě pěstitelů, starosta a zastupitelé pijí fairtradovou kávu.

Fairtradové výrobky lze koupit na více místech obce:

  •  Pohostinství U Marků, Dědina 12
  • K+M Salvia, Dědina 81
  • Květinářství Ludmila Panáčková, Dědina 447
  • Cukrárna U Žbánků, Dědina 205

Jitka Bublová
členka řídicí skupiny
E-mail: jikralova@centrum.cz
Tel.: +420 776 161 632

Jana Štěpánková
zaměstnankyně obecního úřadu
E-mail: stepankova@otnice.cz
Tel.: +420 602 195 676

Obecní úřad Otnice
Dědina 479
683 54 Otnice

150 76 Otnice 2023-02-03