Litoměřice

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Město Litoměřice se společně se Vsetínem staly v roce 2011 prvními držiteli titulu Fairtradové město v České republice. Město podporuje fair trade od roku 2010, od roku 2011 zde funguje řídicí skupina a agendou se zabývá tým Zdravého města. Místní škola Masarykova ZŠ se stala první Fairtradovou školou v České republice. 

„Město Litoměřice začalo fair trade podporovat minulý rok. Nakupujeme fairtradové produkty pro občerstvení poskytované v kanceláři starosty, informujeme na webových stránkách města i na akcích pro veřejnost. Paralelně ve městě působí neziskové organizace, které se více či méně fair tradem zabývají. Vyústěním je zatím přistoupení Litoměřic k projektu Aware & Fair, od kterého si jednak slibujeme systematičtější a hlubší podporu uvedené problematiky a jednak aktivní spolupráci s partnerskými městy projektu – Hannoverem, Poznaní, Miškolcem a Blantyrem. Cílem je co nejdříve splnit pět kritérií a získat status Fairtradového města,“ řekla v lednu 2011 při startu kampaně Fairtradová města Mgr. Marcela Trejbalová, koordinátorka projektu Aware & Fair za město Litoměřice. Od 14. září 2011 je město držitelem titulu Fairtradové město.  

Město na tématu aktivně spolupracovalo i s dalšími subjekty: ShineBean, o.s., Středisko ekologické výchovy SEVER, Knihovna Karla Hynka Máchy, Masarykova základní škola, LINGUA UNIVERSAL Litoměřice, Zastupitelstvo mládeže, Centrum cestovního ruchu, Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice a klub aktivních seniorů LiPen. Na konci roku 2015 se řídící skupina rozšířila o nové členky z neziskového sektoru z o.p. s. ShineBean a ze Zastupitelstva mládeže.

Město šíří povědomí o fair trade také prostřednictvím svých webových stránek, prostřednictvím letáků „Litoměřice jsou Zdravé a Férové město“ nebo „Jak fair trade pomáhá naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí“, publikací „Férový průvodce městem Litoměřice“, prostřednictvím Roll-upu + vlajky „Fairtradové město Litoměřice“, městských vitrín (Dlouhá ulice, Mírové náměstí), informačních panelů a informačních tabulí pro partnery Fairtradového města, prostřednictvÍm osvětových spotů promítaných v Regionální televizi a ve výloze infocentra na Mírovém náměstí, dále prostřednictvím osvětového stojanu s otočnými kostkami, který je umístěn vedle hlavního vchodu do Městské nemocnice.

Litoměřice podporují organizace i jednotlivce při pořádání akcí na podporu fair trade a odpovědného myšlení tím, že uděluje granty z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích. V roce 2015 bylo městem finančně podpořeno 7 projektů. Granty na podporu faitradových aktivity byly udělovány i v roce 2016.

V roce 2015 se zaměřili na spolupráci a podporu podnikatelského sektoru – fairtradových provozoven. Fairtradové provozovny propagují v nových propagačních materiálech (leták, plachta, inzerce) na webových stránkách města. V létě uspořádali soutěž „Kde v Litoměřicích hledat fair trade“ zaměřenou na seznámení veřejnosti s místy prodeje fairtradových produktů. 

V roce 2017 město uspořádalo mnoho aktivit na podporu fair trade. Občané města si tak mohli prohlédnout dvě výstavy zabývající se problematikou spravedlivého obchodu „Plné ruce práce“ a „Poznej své boty“. Do aktivit města jsou také zapojeni senioři v rámci projektu „Senioři pro Fairtrade“. Propagace a prodej fairtradových výrobků probíhá na mnoha dalších akcích, které město Litoměřice pořádá: Fairový ostrov, Férově spolu, Africký a férový festival DUN DUN, Fairtradové odpoledne s Valíkem, Znám jednu cestu, Ozvěny filmového festivalu Země na talíři.

V roce 2019 proběhla aktivní spolupráce se spolkem ShineBean, o.p.s. v rámci globální odpovědnosti, kdy byla poskytnuta dotace z rozpočtu města na podporu základní školy Lolwe v Keni  Stávající aktivity uskutečněny v rámci jarní Férové snídaně, podzimní Výstavy na stromech, ale i letního férového afrického festivalu DUN DUN. V rámci fairtradových dotací byly podpořeny aktivity ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever s tématem „Férově se zastupitelstvem mládeže“, které vzdělává a prohlubuje osvětu odpovědného jednání k přírodě a lidmi navzájem. Ve spolupráci s Knihovnou K.H. Máchy zapojena veřejnost do problematiky férového obchodu aneb Cestujeme po stopách Fairtradu, Kinoklub Ostrov si připravil Férový ostrov zaměřený tentokrát na lokální soběstačnost a globální zodpovědnost. Podpora fair trade byla ve městě Litoměřice rozšířena o péči o životní prostředí a nově se do fairtradových aktivit zapojili žáci Střední pedagogické školy, kteří se nejen zapojují do připravovaných akcí, ale i téma vložili do výuky občanské výchovy. Stálou podporou zůstávají litoměřičtí senioři v Domově na Dómském pahorku, kteří v rámci Fairtradového bufetu jsou každodenními odběrateli fairtradových výrobků.  

Prodejní místa:

 • BONA FIDE, Michalská 21
 • Čajovna Hóra, Osvobození 19
 • DM drogerie, Na Soutoku
 • Domov seniorů na Dómském  pahorku, Zahradnická 4
 • Fér Kafe, park Václava Havla
 • Hospic sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4
 • Kantýna LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2
 • Kantýna Masarykovy základní školy, Svojsíkova 5
 • Kaufland, Českolipská ul.
 • Káva, čaj, koření, Dominikánské náměstí 3
 • NORSKAMODA.CZ, Jarošova 165/32
 • REFORMA TRADING, Mírové nám. 154/27
 • VITÁLKA v Litoměřicích, Velká Dominikánská 6
 • Zdravíčko, Mírové náměstí 18/10

Restaurační zařízení: 

 • Čajovna Hóra, Osvobození 19
 • Fér Kafe, park Václava Havla
 • Litoměřice. Kavárna Orbis, Jarošova 12/41
 • Káva s párou, Jarošova 165/32
 • La Karotka, Velká Dominikánská 6
 • Restaurace u Kata – Katovna, U Katovny 59
 • U Zlatého bažanta, Mírové nám. 13/21

Město Litoměřice je již od roku 2000 členem Národní sítě zdravých měst, kde se snaží zhmotnit myšlenku kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Stejně tak se snaží o aplikaci udržitelného rozvoje v konkrétních podmínkách města. A to lze mimo jiné docílit i změnou spotřební a nákupní politiky, nejen orgánu města, ale i širší veřejnosti.

Město se tématem aktivně zabývá a o svém záměru informuje média:

Kateřina Benešová
referentka komunitního plánování
katerina.benesova@litomerice.cz
+420 416 916 228

Ladislava Čelková
metodička projektu Zdravého města
ladislava.celkova@litomerice.cz
+420 416 916 447

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

150 65 Litoměřice 2023-02-03