Kopřivnice

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni bez titulu

Kopřivnice je již 20 let členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR, stejnou dobu realizuje metodu kvality místní Agendu 21 a snaží se dle metodiky mj. o postupné koncepční kroky také v oblasti globální odpovědnost města. Pro Kopřivnici představuje zapojení mezi Fairtradová města konkrétní způsob, jak se město a její obyvatelé mohou zapojit do podpory lidí z tzv. rozvojových zemí. Našim cílem je oficiální podpora fair trade v Kopřivnici a postupný, koncepční postup v podpoře těchto myšlenek.

Prvním oficiálním krokem k podpoře těchto myšlenek bylo ustanovení místní řídící skupiny, které proběhlo na květnovém jednání komise PZM a MA21 v roce 2023 a následovalo schválení deklarace Radou města Kopřivnice. Návrh deklarace byl upraven v souladu s heslem „Mysli globálně, jednej lokálně“, proto byl doplněn také text o podpoře místních producentů. Tomu však předcházelo několikaleté období příprav prostřednictvím realizace tematických projektů a zapojování se do každoročních kampaní a akcí. Ve městě také využívají nákupy fairtradových výrobků pro reprezentační účely.

 Město se věnuje také organizaci několika osvětových akcí zaměřených na globální témata včetně fair trade. Využívá program Hravě o globálních tématech určený pro družiny základních škol, na který navazuje i putovní výstava, která se využívá na místních školách. Každoročně se koná Globálně osvětový stan, který bývá součástí farmářského trhu a doplňuje téma i nabídku lokálních prodejců. Na akci Restaurant day se téma Fairtrade objevuje na jednom ze stanovišť, kde informační materiály doplňují i nabízené dobroty upečené za použití fairtradových surovin. Město se také pravidelně zapojuje do organizace akce Výstava na stromech a upozorňuje na podmínky důstojné práce ve světě.

Město téma fair trade podporuje také rozdělováním finančních prostředků místním organizacím a aktivním jednotlivcům prostřednictvím dotačních programů města. Město k tématu fair trade také pořádá semináře pro zastupitele a ředitele základních škol, který město v roce 2023 uspořádalo ve spolupráci s experty z Fairtrade ČS a navazoval na workshop pro pedagogy.

Prodejní místa jsou zatím jen lehce zmonitorovaná: prodejna zdravé výživy, Tesco, Peny, Kaufland a Lidl. Kompletní seznam prodejních míst bude zmapován týmem žáků místní Fairtradové Základní školy Floriána Bayera Kopřivnice. Plánovaný průzkum mezi obyvateli a mapování prodejních míst se objeví jak plánu aktivit školy i města.

Ivana Holubová, DiS.
koordinátorka PZM a MA21, členka pracovní skupiny pro globální odpovědnost
Tel.: +420 603 585 906
E-mail: ivana.holubova@koprivnice.cz

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

Kopřivnice 2023-11-28