Chrudim

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Město Chrudim podporuje fair trade dlouhou dobu a 1. října 2014 se stalo Fairtradovým městem, prvním v Pardubickém kraji. „Kampaň Fairtradová města pro nás představuje konkrétní způsob, jak se mohou Chrudim i její obyvatelé zapojit do podpory lidí z rozvojových zemí,“ konstatoval starosta města Petr Řezníček. Řídicí skupina k podpoře fair trade byla ve městě ustanovena 2. června 2011 a znovu potvrzena v dubnu 2013. Starosta města Mgr. Petr Řezníček za město podepsal Deklaraci podpory fair trade, kterou poté schválila Rada města i městské zastupitelstvo. V řídící skupině jsou nyní kromě zástupců města i obchodníci, zástupci místních nevládních neziskových organizací, obchodníků a rodinného centra.  

Na webové stránce města jsou dostupné informace o kampani, systému fair trade a místní podpoře tohoto způsobu obchodování. Fairtradové výrobky se ve městě využívají především na akcích pořádaných v rámci Zdravého města Chrudim, ale také v provozu celého úřadu, včetně zasedání rady a zastupitelstva města, konkrétně fairtradová káva, čaj, čokoládky ke kávě a třtinový cukr. 

V roce 2015 se ve městě zrealizovala řada akcí na propagaci fair trade. Mezi nimi byla výstava „Co skrývá něžná krása květin“ v prostorách PracovnaŽENY a SZeŠ a VOŠ Chrudim, v květnu proběhl Chrudimský týden pro fair trade, na kterém se podílely partnerské organizace, jehož součástí byly osvětové akce, které probíhaly v sídlech partnerských organizací Ekocentra Paleta Chrudim, Mama klubu a Mlsný pecivál. V Klášterních zahradách lidé mohli přijít 13. května 2015 na Férový piknik, dále ve městě probíhaly Fairtradové komunitní úterky, kdy během každého z nich byla v klubu Agora fairtradová kavárna. V průběhu říjnové Veřejné obhajoby programu pro udržitelný rozvoj – Zdravé město a MA 21 – byla zajištěna ochutnávka FT produktů a ani na Závěrečném posezení s partnerskými organizacemi, které se uskutečnilo v prosinci, nechyběla nabídka fairtradového občerstvení.  V květnu 2016 se město zapojilo do organizace Férové snídaně, které se konaly v centru města u Obchodu Mlsný Pecivál a v Café Zeměplocha. „Kdo přijde, nejen že se dobře nasnídá, ale získá i recepty a může se i vydat na Férovou stezku po Resselově náměstí od Café Zeměplocha do Mlsného Pecivála. Po zvládnutí připraveného kvízu získá drobný dárek,“ lákala k účasti koordinátorka Zdravého města Šárka Trunečková. Město Chrudim snaží propagovat myšlenku fair trade prostřednictvím kulturně osvětových akcí pro veřejnost, přednášek, seminářů a workshopů.

Od roku 2017 se ve městě pravidelně koná Chrudimský týden pro fair trade. Během této květnové akce proběhnou ochutnávkové akce, přednášky a další program zaměřený na informování veřejnosti o fair trade. Město také pořádalo světovou akci Chrudim za Udržitelný svět, kdy oslovilo všechny chrudimské základní školy a jen v roce 2019 120 žáků prostřednictvím této vědomostně-soutěžní akce dozvěděli o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Všechny týmy absolvovaly 10 povinných stanovišť, kde postupně sbíraly za své vědomosti body. Jedno z těchto stanovišť bylo zaměřeno na problematiku hnutí fair trade. 

Na kampaních spolupracuje řídící komise, která se schází 1 – 2 x ročně za účelem naplánování akcí na podporu fair tarde. Komise je složená ze zástupců neziskového sektoru, zástupce podnikatelské sféry a dále pracovníků MěÚ Chrudim. Snaží se vždy oslovit i další neziskové organizace, pro které by mohla být účast na akcích přínosná a zajímavá. Členové komise jsou přítomni na akcích, motivují další občany k podpoře FT a snaží se šířit povědomí o FT mezi veřejnost v rámci svých programů. V rámci všech kampaní se snaží oslovit širokou veřejnost a místní školy. 

Prodejní místa:

 • Mlsný pecivál, Resselovo nám. 135
 • Bio-natural, Havlíčkova 146
 • Kaufland, Slovenského národního povstání 1081
 • Tesco, Milady Horákové
 • DM-DrogerieMarkt, Slovenského národního povstání 1079
 • Rossmann, Dr. Milady Horákové 10
 • Královské dobroty, Žižkovo nám. 2
 • Zdravá výživa Rebarbora, Široká 294
 • Lidl, Tovární 1395

Restaurační zařízení:

 • Mlsný pecivál, Resselovo nám. 135
 • Pension a Café Polosport, Radušova 17
 • Mama klub Chrudim, o.s., Café Zeměplocha, Školní nám. 11


Další:

 • Mama klub Chrudim, o.s., Café Zeměplocha,  Školní nám. 11
 • Pro Zdraví – Vivantis a.s., E- shop
 • Šance pro tebe, Štěpánkova 92 
 • Mlsný pecivál, Resselovo nám. 135

Soňa Poláková
asistentka Projektu Zdravé město a MA21
E-mail: sona.polakova@chrudim-city.cz
Tel.: +420 737 214 515

Šárka Trunečková
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Tel.: +4020 737 770 811

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

150 64 Chrudim 2024-02-23