Fairtradová fakulta hostila krajské setkání k Fairtrade

Ve středu 27. března 2024 se na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity konalo krajské setkání podporovatelů Fairtrade včetně několika školních týmů. Věnovali jsme se podmínkám života pěstitelů kávy a kakaa, fungování systému Fairtrade i našemu vlivu a možnostem spolupráce.

Setkání bylo určeno pro lidi z Fairtradových škol a měst, ale i pro organizátory Výstav na stromech a Férových snídaní. Cílem bylo se vzájemně poznat, sdílet své zkušenosti, ale také seznámit se s dopady Fairtrade a situací pěstitelů ve světě včetně dopadů klimatické změny a dlouhodobé chudoby. Program měl tři části:

  • PROČ SE ZAPOJUJEME: vzájemné seznámení a náhled do podmínek pěstitelů kakaa
  • FUNGOVÁNÍ FAIRTRADE: představení Fairtrade a diskuse k tématu
  • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A POTŘEB: co se nám daří a co se nám hodí, vzájemné inspirace

Setkání zahájila doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., děkanka Ekonomické fakulty JU, která přivítala účastníky akce a deklarovala zájem Ekonomické fakulty o rozvoj a podporu uplatňování principů Fairtrade jak v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti praktické aplikace v dodavatelských řetězcích. Ekonomická fakulta se problematikou Fairtrade zabývá již více než 10 let, stala se první Fairtradovou fakultou v České republice, pořádá Férové snídaně, věnuje se tématu ve výuce a k tématu vytvořila několik zajímavých výstupů.

Fairtradového setkání se zúčastnilo 19 odborníků z různých organizací Jihočeského kraje, včetně zástupců dvou vysokých škol Ekonomické fakulty JU a VŠTE z Českých Budějovic, ZŠ Janderova a Charity z Jindřichova Hradce nebo Zdravého města z Dačic.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

150 82 Fairtradová fakulta hostila krajské setkání k Fairtrade 2024-03-28